Tromsø AUF og kommunestyrerepresentant Sigrid Bjørnhaug Hammer (SV) prøvde denne uken å argumentere mot en Kvaløyforbindelse via Håkøya i hvert sitt innlegg. Det er utrolig flott at de tar til ordet for det, men uheldigvis er den ene mere naiv og arrogant enn den andre. La meg ta for meg AUF i første del av innlegget og SV i siste del.

AUF nevner ikke en eneste gang hva de mener løsningen burde være på trafikkproblemet på Kvaløya. Det kan være vanskelig å forstå om de har noen skikkelige argumenter i det hele tatt.

Lederen i Tromsø AUF ser ikke helt til å skjønne hvordan Tromsø Frp vil finansiere denne tunnelen der de påstår vi vil bruke tromsøs innbyggere sine penger. Det er heldigvis ikke realiteten. Det er like enkelt som det er greit. Staten skal betale for den. Frp tør nemlig å stille krav til regjeringen enda AUF ser en annen vei når Norges desidert verste regjering gjemmer seg.

AUF-lederen fortsetter med å hevde at Nedstemt-Gunnar ønsker en positiv befolkningsvekst. Men allikevel så er det motsatte realiteten. SSB er svært tydelig på det når befolkningen synker. Her er det noen som ikke har klart jobben sin.

Nord Gruppen AS sier at de kan bygge 2000 nye boliger på Håkøya med den nye forbindelsen. Og industriparken i Eidkjosen og sørover kan utvides. For når Tromsøya ikke har plass til flere hus, da er Kvaløya og Håkøya klar for bygging. Det er dermed synd at AUF og Ap sin politikk ikke sier velkommen til vekst og næring, i motsetning til Fremskrittspartiet.

Og så var det representanten fra SV. Det er positivt at representanten fra SV, i motsetning til AUF, faktisk klarer å komme med konkrete argumenter men det holder fortsatt ikke vann.

Det er til dels rett det hun sier om Statens vegvesens rapport angående ny forbindelse. Men problemet er at det har skjedd mye i Tromsø på 7 år siden rapporten ble lagt ut. Som nevnt tidligere er det enorm mulighet for boligbygging på Håkøya og Kvaløya. Og med en tunnel vil man faktisk kunne bygge boliger andre steder enn Nord-Kvaløya. Så kommunestyrerepresentanten burde ikke lese gamle rapporter blindt men heller se på dagens behov.

Representanten skyver utrykningstjenesten foran seg siden de har uttalt seg positivt til bru. Men realiteten er at med de nye boligene som kan komme med tunnel så vil behovet være fullstendig endret og tunnelen vil være en støttespiller.

For ordens skyld så vil en til bru ved siden av den gamle skape enorme problemer for skipsfarten. Her har sjømenn og skippere vært svært tydelig.

Jeg råder SV-representanten å ta et skritt fremover til situasjonen i dag for å se hva som er realiteten for oss «dødelige».

Hver gang byvekst avtalen nevnes så er det poetiske linjer med selvskryt som brukes for å gjøre Tromsø til en fantastisk by. Grunnen til at vi stemte mot avtalen var på grunn av at det skulle finansieres med bompenger. Og det er fullstendig uaktuelt for både Frp og FpU. At folk ikke vil få råd til å forflytte seg, og de som ikke alltid har helse til buss og sykkel skal påføres ekstra kostnader, er ikke en by vi kan være stolt av. Men at SV mener det er rett, overrasker meg dessverre ikke.

SV-representanten velger faktisk å bruke næringslivet som argument. Det er absurd at SV i det hele tatt prøver å stille seg på næringslivets side når man både vil øke skattene og avgiftene. Hvis sosialister er på lag med næringslivet så er de i feil parti. Representanten er velkommen til å melde overgang.

AUF sitt innlegg er uten argumenter, og kommunestyrerepresentanten fra SV sine argumenter er gått ut på dato.

SV mener jeg bruker «store ord» når jeg snakker om Tromsøs fremtid. Det er helt rett, siden Fremskrittspartiet og FpU tør å snakke om hva som er galt med Tromsø, og hva Tromsø sitt potensial er.