Gå til sidens hovedinnhold

Åtte år er mer enn nok, Erna. Vi trenger politikere som ikke tror at sentralisering er en naturlov

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politikk handler om å ville og vite hvor man vil. Vil man at det skal bo folk i Nord-Norge og hele landet, vil vi at det skal være livskraftige lokalsamfunn og arbeidsplasser her, så kan man ikke som dagens regjering bare si at sentraliseringen går nå sin gang, som om det var en naturlov. Samtidig som man skummer fløten av verdiene av naturressursene i nord og gir gass til enda mer sentralisering.

De største naturressursene ligger i og utenfor Nord-Norge, da må verdiskaping og sysselsetting komme i landsdelen. Da trengs infrastruktur som gjør det mulig, og da er det uakseptabelt med et vedlikeholdsetterslep på fylkesveier i nord på 20 milliarder. Da er det uakseptabelt at landsdelen tvinges til å kutte i båt og fergeruter, og må se langt inn i framtida for skredsikre veger. Vi kan heller ikke fortsette å ha et Storting som bevilger flere hundre milliarder til jernbane, men ikke i nord.

Nord-Norge og Distrikts-Norge forøvrig har i årtier foret Oslo-området med kunnskapsrike og dyktige unge mennesker, slik kan det ikke fortsette. Nord-Norge og resten av Distrikts-Norge har plass til og behov for alle kunnskapsrike og dyktige unge til våre lokalsamfunn og byer. Vi trenger nasjonale politikere og en nasjonal politikk som har vilje til å få det til. Politikere som ikke tror sentralisering er en naturlov, men som vil gjøre det mulig for unge å velge framtida si i nord, der mulighetene og framtida er.

Offentlige velferdstjenester skal sikre oss alle likeverdige tjenester i livets ulike faser - i hele landet. Da kan det ikke være slik at stadig flere opplever at tjenestene er lengre unna, at de blir dyrere og at de ikke ivaretar de som har behov, og at forskjellene øker. Sentralisering og nedbygging av helsetjenester skaper utrygghet og gir ikke likeverdige tjenester i hele landet. Når folk ser ambulansetjenesten sentraliseres og at politireformen fjerner politi fra lokalsamfunn, skaper det usikkerhet om vi faktisk kan bo her. Det er ikke greit! Det setter framtidstrua til mange lokalsamfunn på spill, uten at det er en naturlov at det må være slik. Det handler om politisk vilje, og det handler om hva slags Storting og regjering vi velger. Folk trenger trygghet for liv og helse, det er vår fordømte plikt å sørge for det.

Vi opplever alle at digitaliseringen av samfunnet endrer mye i vår hverdag. Ting kan gjøres enklere og raskere. Men hvem bestemte at digitalisering av offentlige og private tjenester skulle bety sentralisering av arbeidsplasser og folk? Ingen, det blir slik fordi vi ikke har en nasjonal politikk som vil legge til rette for at digitalisering av tjenester og samfunn kan gi arbeidsplasser i Skjervøy, Senja eller Gratangen, istedenfor Oslo eller Bergen. Det handler om politikk, det handler om å ville.

Helleristningene i Alta minner oss om at i over 7000 år har det bodd mennesker i Nord-Norge, som har levd av landsdelenes rike naturressurser. I Ballangen er det funnet helleristninger av en båt mellom 10 000 og 11 000 tusen år gamle. Hva bør dette minne oss alle om ? Jo, at gjennom alle disse årene er det skapt verdier som har gitt og gir landet inntekter, inntekter som nasjonen Norge nyter godt av. Verdier som har vært grunnlag for bosetting, verdiskaping og framtidstru i landsdelen, men også har gitt verdiskaping og inntekter man lengre sør både har nytt godt av og tjent godt på. Verdier som i dag gir grunnlag for inntekter som finansierer og trygger velferdsstaten og som i framtida kommer til å være minst like viktig for nasjonen Norge.

Naturressursene er der, og vi har lært oss å nyttiggjøre oss enda mer av dem, både til havs og til lands. Og det er menneskene her som gjennom arbeid og higen etter kunnskap har skapt og skaper merverdien som bygger samfunn, som bygger velferd og som skaper framtida. Slik var det før og slik er det nå. Men det er også slik at nasjonale politiske beslutninger eller fravær av nasjonale politiske beslutninger sentraliserer vekk arbeidsplasser, mennesker, velferd, næringsliv og fortjeneste fra store deler av landet. Det er en villet politikk, og det er ikke greit!

De fleste av oss ønsker at det skal kunne bo og leve folk i hele landet, at vi skal kunne se livskraftige lokalsamfunn i hele landet der folk trives og har muligheter, både fordi det er viktig i seg selv, men også fordi det er bra for landet og oss som bor her. Det gjør oss rikere som nasjon.

I dag opplever mange at samfunnet, tjenestene, arbeidsplassene, pengene og folk sentraliseres. Men det er ingen naturlov at alt og alle til slutt skal havne i et byområde, i og rundt Oslo! Det handler om politikk og politisk vilje. Vil vi at det skal kunne bo folk i hele landet, at det skal være arbeidsplasser i hele landet, at det skal skapes verdier i hele landet, og at hver og en av oss skal oppleve nærhet til det som betyr noe, så kan vi ikke ha en politikk som legger til rette for enda mer sentralisering av makt, penger og folk.

Landet trenger en annen politikk. En politikk der mer av verdiskapinga blir igjen lokalt, der arbeidsplasser finnes i de mange lokalsamfunn og ikke sjongleres med på børsen. Et samfunn der velferdstjenester finnes nært folk og ikke fjernes. Der trygghet for liv og helse sikres gjennom en beredskap vi kan ha tiltro til i hele landet. Et samfunn der vi kan skape verdier og arbeidsplasser lokalt av de ressursene og den kunnskapen folk skaffer seg. En politikk og politisk vilje som gjør det mulig om 10.000 år å vise til de da 20.000 år gamle helleristningene og si at man fortsatte å bygge samfunn, man tok folk på alvor, man avviklet ikke samfunn. Så det er nok nå Erna, åtte år er mer enn nok.

Kommentarer til denne saken