En kjerne i amerikansk militær avskrekking er strategiske atomubåter utstyrt for å bære langtrekkende ballistiske raketter med atomvåpen. Etter terrorangrepet 11. september 2001 gikk det flere år uten at disse strategiske ubåtene anløp fremmed havn, men slike besøk ble gjenopptatt i 2015.

Under folkemøtet 3. mai om ubåthavn i Tromsø ble forsvarsminister Frank Bakke-Jensen spurt om norske myndigheter også ville gi anløpstillatelse til strategiske atomubåter som er utstyrt for ballistiske missiler. Forsvarsministeren svarte da at det ikke var aktuelt med ballistiske missiler ombord i de atomubåtene som anløper norsk havn.

Noe han ikke fikk spørsmål om, var hvorvidt ubåtansvarlig med anløpstillatelse må skrive under på at vedkommende vet hvilke anløpskrav som gjelder og at disse vil bli tilfredsstillet. Et eksempel er kravet om at «fartøyet plikter uten opphold å melde om eventuelle driftsforstyrrelser og andre uønskede hendelser til norske myndigheter».

Det har tidligere vært avslørt at den amerikanske marines instrukser har overlatt til ubåtansvarlig å vurdere om en ulykkes karakter og omfang er av en slik karakter at det vil være bedre å unnlate å varsle om overskridelse av strålegrenser, hvis for eksempel konsekvensene ved varsling vurderes å være panikk og stopp i viktige tjenester.

Forsvarsministeren utfordres herved til å redegjøre for dette.