Grøtsund havn ved Tønsnes i Tromsø er valgt som havn for anløp av allierte, reaktordrevne fartøyer. Disse fartøyene er populært kalt atomubåter. Hva er årsaken til at den norske byen Tromsø skal ta imot allierte atomubåter?

Vel, det svaret er meget enkelt å besvare; Fordi vår nærmeste allierte har spurt oss, og bedt spesielt om muligheten for å legge sine anløp til Tromsø.

Som innbygger i Tromsø er jeg stolt over at byen vår gjennom en slik enkel handling kan stille opp og bidra til et tryggere og bedre norsk samfunn. Å stille opp for vår nærmeste allierte og tilrettelegge for våre felles militære operasjoner er en forutsetning for at vår nærmeste allierte skal stille opp for oss.

I 1949 søkte Norge trygghet i en spenningsfylt verden gjennom samarbeid med USA, Canada og en rekke land i Vest-Europa. Fellesskapet fikk navnet NATO. Andre verdenskrig hadde synliggjort Norges utsatte strategiske stilling. Det viste seg at en implisitt britisk garanti mot angrep sjøveien ikke var tilstrekkelig. Derfor stod det klart for de fleste i regjeringen at landet trengte organisert samarbeid med andre stater for å sikre sin uavhengighet.

Norge valgte i 1949 å melde seg inn i NATO. NATO er både en politisk og militær allianse.

Som NATO selv sier: Sikkerhet i vårt daglige liv er nøkkelen til vårt velvære. NATOs mål er å garantere medlemslandenes frihet og sikkerhet med politiske og militære midler.

POLITISK - NATO fremmer demokratiske verdier og gjør det mulig for medlemmer å rådføre seg og samarbeide om forsvars- og sikkerhetsrelaterte temaer for å løse problemer, bygge tillit, og i det lange løp, forhindre konflikter.

MILITÆRT - NATO er forpliktet til fredelig løsning av tvister. Hvis den diplomatiske innsatsen mislykkes, har den militærmakt til å gjennomføre krisestyrings operasjoner. Disse utføres i henhold til den kollektive forsvarsklausulen i NATOs grunnleggende traktat - Artikkel 5 i Washington-traktaten

Eller under FN-mandat, alene eller i samarbeid med andre land og internasjonale organisasjoner.

Når vår nærmeste allierte og samarbeidspartner i NATO trenger ei trygg havn, kan vi være stolte av å kunne bidra med noe som enkelt som beliggenhet. Beliggenhet nært operasjonsområdet for de amerikanske atomubåtene som ligger på vakt i dypet av Barentshavet på vegne av meg og deg.

Norske ubåter ligger også på vakt der – i Barentshavet.

Militære operasjoner er lagspill. Laget i denne kampen heter NATO, og Norge har gjennom dette lagspillet ei forsvarssrekke i vårt lag som motstanderen sjelden eller aldri tør å utfordre.

Kampen foregår hver dag. Hele året. Å avskrekke Russland fra å anvende militærmakt mot Norge er en avgjørende pilar som Norge kan bygge sin uavhengighet som nasjon på.

Hva er alternativet? Alternativet opplevde vi 9.april 1940. Det varte frem til 8. mai 1945. Er en nasjonal katastrofe tilsvarende den vi opplevde mellom 1940 og 1945 verd å risikere?

Nei.

Det er derfor vi i Norge holder oss med et militært forsvar som sammen med våre allierte kan avskrekke andre stater fra å røve vår frihet bort fra oss. Dette militære forsvaret er tuftet på NATO, inkludert USA. Derfor skal vi stille opp som vertskap for amerikanske atomubåter. Fordi amerikanerne har bedt oss i Tromsø spesielt om å stille vertskap i form av ei trygg havn å anløpe med sine atomubåter.

Da gjør det meg stolt som innbygger i Tromsø at vi faktisk klarer å tilby amerikanerne dette. Det gjør meg stolt at vi har en militærmakt i kraft av Heimevernet – folket - som stiller opp som vern mot planlagte og tilsiktede hendelser når den amerikanske atomubåten trenger det.

Det gjør meg stolt at Tromsø stiller opp.