Faren for at Putin vil ty til atomvåpen i Ukraina er reell, men lite sannsynlig. Dette later det til å være bred enighet om blant både politikere og forskere som er sentrale i konflikten og diskusjonen rundt denne. President Bidens nylige uttalelse om at han mener Putin er rasjonell, bidrar også til å dempe atomfrykten blant mange av oss.

Dersom Putin mot formodning likevel skulle ta i bruk atomvåpen i Ukraina, tar filosof Truls Wyller til orde for at Vesten bør svare med ikke å gå til noen ekstra militær opptrapping (Klassekampen 12. oktober):

«Det vil nøytralisere alle Putins «smarte» planer for å psyke ut motparten i en spiral av trusler og mot-trusler».

I en slik situasjon ville et raseri mot Russlands makthavere både internasjonalt og internt i Russland kunne blitt ytterligere styrket, dersom Nato i forkant hadde forandret sin førstebruksdoktrine til å garantere at alliansen aldri vil gå til det skritt å være først ute med å bruke atomvåpen («no first use»).

Begrunnelsen for Natos gjeldende førstebruksdoktrine har hovedsakelig vært å avskrekke en antatt konvensjonell overlegen russisk militærmakt fra et konvensjonelt angrep på Nato-land. Russlands innsats i Ukraina så langt styrker ikke akkurat denne begrunnelsen.

Et ensidig nei-til-førstebruk fra Natos side vil i tillegg til å være et konstruktivt bidrag til avspenning også fremtvinge en reaksjon fra Russland. I beste fall vil Russland respondere positivt, og uansett vil svaret kunne gi ytterligere kunnskap om hvordan russerne tenker. Og ikke minst vil det kunne bidra til å minske sannsynligheten for bruk av atomvåpen i Ukraina.