Vår nye sentralbanksjef kan ha tidligere erfaring som statsminister og generalsekretær i NATO. Eller andre mer faglig innrettede og tunge arbeidserfaringer.

La meg først klargjøre at jeg i detalj ikke kjenner det faglige nivået på sosialøkonomene i NB, ei heller den totale analytiske kapasitet organisasjonen innehar. Jeg legger til grunn at den totale kompetanse organisasjonen innehar er på høyt internasjonalt nivå, og i sum så omfattende at topplederens spesifikke fagkompetanse i moderat grad vil påvirke organisasjonens tverrsum på faglige nivå. Dog vil jeg tilføye at å rekruttere enhver toppleder må ha et faglig solid perspektiv, vi er langt forbi tidene med Kenning.

Så hva kan Jens Stoltenberg tilføre Norges Bank, og det norske samfunn?

1. På solskinnsdager kan trolig Stoltenberg tilføre sine nærmeste en personlighet med en fortreffelig kombinasjon av karisma, stille styrke og sjenerthet. Han har en mer omfattende erfaringsbakgrunn enn noen annen nålevende norsk person. Det å bli ledet av Stoltenberg vil gjøre at den naturlige tiltrekningskraft som NB har vil øke.

2. I storm så har Stoltenberg den klart tyngste erfaringen en norsk statsborger gjennom tidene har hatt. Han har vært Generalsekretær i NATO i den mest turbulente tiden siden den kalde krigen; Trump, Putin, Erdoğan, - statsledere som kan ta nattesøvn fra hvilket som helst menneske. Og Stoltenberg har stått i det, og manøvrert godt. Det er sikkert mange krigshissige som mener at han kunne raslet med sablene langt oftere og høyere.

Det er mer sannsynlig at vi vil trenge "krigeren" Stoltenberg i tiden som ligger foran oss enn "solskinns-mannen".

Hvilken relevans har hans tilknytning til Ap og statsminister Støre? Ingen. Ikke noen som helst. Norges Bank er helt avskåret fra regjeringen, de har sitt eget styre og de forholder seg helt uavhengig, i den daglige operasjon. Sentralbanksjefen skal lytte til, og bli lyttet til av, det politiske Norge.

Men å tenke noe styring fra SMK til Norges Bank er et blindspor. At statsminister og sentralbanksjefen stoler på hverandre, og kanskje går en kveldstur sammen, bør kun oppleves betryggende for det norske folk.

Over mange år hadde Oslo og Norge tre sentrale, sterke nordlendinger; Willy Haugli som Politimester i Oslo, Willy Ovesen som Skattedirektør, og Hermod Skånland som Sentralbanksjef. Er det noen som memorerer at disse tre var ledet av "politiske signaler"?

Enhver nasjon ville kunne drømme om en sjef for statsbanken med bakgrunn og profil som Jens Stoltenberg. Og som styreleder i vår sparekasse, Oljefondet.

Og kanskje blir dette vårt "Dream-Team" - Stoltenberg og Tangen?

De er begge solide fagpersoner, de har verden som perspektiv, de er filantroper og menneskeledere. Og de utstråler begge personlighetstrekk som ikke naturlige alfa-hanner, men mer anima trekk. Det er betryggende.

Vi kommer til å trenge alt dette i årene som ligger foran oss.