Flere av Høyres førstekandidater til høstens stortingsvalg bruker mye tid på å komme med usanne påstander om Senterpartiet, EØS, norske arbeidsplasser og norske interesser etter Storbritannias brexitavtale med EU, deriblant Høyres stortingskandidater i Troms Erlend Svardal Bøe og i Nordland Bård Ludvig Thorheim gjennom leserinnlegg i diverse aviser.

Påstander om at Senterpartiet vil skrote EØS uten tanke på markedsadgang for norsk fisk, er selvfølgelig bare tull. Sp har alltid stått opp for norske arbeidsplasser, norsk verdiskaping og handel med andre land. Vi vil selvfølgelig sørge for at vi har et handelsregime som sikrer norsk fisk adgang til internasjonale markeder. Men vi er i motsetning til Høyre, opptatt av norsk råderett over norske fiskeressurser, og at det skal gi grunnlag for arbeidsplasser og verdiskaping langs hele kysten. Med Høyre i regjering ser vi gang etter gang en sentraliseringspolitikk som ikke gjør det.

En reforhandlet og forbedret avtale med EU burde alle ha interesse av om man er opptatt av norske arbeidsplasser og norsk verdiskaping i hele landet. At EØS undergraver Norges suverenitet og tvinger oss til å underordne oss EU på mange områder som går ut over norske arbeidsplasser burde bekymre Høyre mer, enn at Sp ønsker å ha et bedre avtaleforhold med EU enn dagens EØS-avtale.

Vi vet alle at Høyre ønsker Norge inn i EU, stikk i strid med hva det store flertall av Norges befolkning gjør. Når nå Høyres kandidater i diverse leserinnlegg forsøker å framstille EØS avtalen som «bare» en handelsavtale med EU, er det en kraftig undervurdering av vanlige folk, som vet at EØS er mye mere inngripende i samfunnet enn det, og som rammer norske arbeidsplasser og innbyggerel.

Gjennom EØS avtalen har Norge gitt fra seg makt og myndighet på mange områder som Storbritannia nå har fått tilbake myndighet på gjennom Brexitavtalen. Når Høyrekandidatene prøver å framstille det som at det er EØS eller ingenting, så har det tidligere EU landet Storbritannia vist at det ikke stemmer. At det gjør at Høyres og kandidatenes våte drøm om norsk EU medlemskap som eneste saliggjørende for Norges framtid framstår enda mere meningsløst for folk flest i hele Norge, er det sikkert trist for Høyres stortingskandidater, men det er bra for Norge.

Hva Høyre i regjering faktisk mener om norsk verdiskaping og norske arbeidsplasser har de vist flere ganger. Eksempelvis måtte Høyre og Frp etter stor offentlig debatt heldigvis gi opp sitt ønske om å selge eierandeler i Kongsberg-gruppen. Regjeringens mest ekstreme forslag kom imidlertid da den ønsket å kaste Norges konsesjonslover over bord. Regjeringen foreslo at vi skulle avvikle noe av det stolteste ved norsk politisk historie, nemlig lovene som har sikret nasjonalt eierskap til evigvarende naturressurser. Naturressurser avgjørende for norske arbeidsplasser og verdiskaping, som Høyre glatt overlater råderetten over til hvem som helst i verden, det er hva Høyre faktisk står for.

Senterpartiet vil fortsatt stå opp for tjenester nært folk i hele landet, mot Høyreregjeringens politikk med sentralisering og overbyråkratisering av landet. Vi vil stå opp for tjenester viktig for innbyggere og næringsliv, for en nasjonal politikk som gir mulighet for arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet. Da trengs en ny regjering etter høstens Stortingsvalg med et sterkt Senterparti som lytter til folk flest, og ikke som Høyre som tydeligvis bare lytter til de man vet er enige med en selv.