I år ble jeg invitert til å holde en tale om Åse Hiorth Lervik (1933 – 1997), som var professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Tromsø fra 1972 til sin død i 1997. Det sa jeg med glede ja til! For Åse var en svært viktig person i utviklingen av fag- og forskningsmiljøet ved UiT fra tidlig 70-tall.

Hennes fag var norsk og nordisk litteraturvitenskap, etter hvert spesielt med fokus på kvinne-og kjønnsperspektiver. Doktorgraden fra Universitetet i Oslo i 1971 tok for seg metrikk/versemål i Ibsens Brand. Hun skrev også bøker om Jonas Lies forfatterskap og om Cora Sandels diktning. Hele tiden var hun en viktig miljøskaper og inspirator, som så oss yngre kolleger og oppmuntret oss til å engasjere oss både i forskningen og i institusjonsbyggingen i Tromsø.

Selv var hun fra Oslo, men hadde også et sterkt engasjement for Nord-Norge og hadde jobbet i skolen både i Tysfjord og Sør-Varanger før hun kom til Tromsø.

Som uformell leder for det som etter hvert ble kjent som kvinnegruppen på Institutt for språk og litteratur tok hun en rekke initiativer. Det var forelesningsrekker, seminarer og konferanser, flere av dem nasjonale og med bidrag fra både norske og utenlandske forskere. Etter hvert samlet miljøet seg til publikasjonsprosjekter, med temaer som samlet kvinneforskere på tvers av faggrenser og nasjonallitteraturer. Blant publikasjonene som kom ut i disse årene var titler som Ukjente kvinnelige forfattere (1978), Nålevende kvinnelige forfattere (1979), Fra barn til kvinne (1980), Gjennom kvinneøyne I og II (1980 og 1982), Arbeiderklassekvinner i litteraturen (1982), Oppbrudd: Skrivende kvinner over hele verden (1985) og Kvinner i verden og tiden: Forfatterskap for 1990-åra (1995).

Et av Åses mest oppsiktsvekkende og vellykkede initiativ, et stunt kan det godt kalles – var det som ble kalt Nordiske kvinners litteraturpris. Etter at Nordisk Råd i 17 år hadde delt ut sin årlige litteraturpris utelukkende til menn, kom Åse med ideen om å opprette/tildele en alternativ pris til en kvinne i 1979. En uformell jury valgte ut finlandssvenske Märta Tikkanen som verdig vinner av Nordiske kvinners litteraturpris for diktsamlingen Århundradets kärlekssaga. Initiativet slo svært godt an og fikk nasjonal oppmerksomhet, og vi klarte å samle inn 65 000 kr! Det var bare litt mindre enn den offisielle Nordisk råds litteraturpris. Men vi samlet inn fra enkeltpersoner og små grupper – og husk: Vi hadde hverken Internett, Spleis eller Vipps på den tiden!

I mange år var Åse Hiorth Lervik den ene av bare to kvinnelige professorer på UiT. Det var ikke før rundt 1990 det begynte å komme flere. Det er derfor høyst passende at Åse ble valgt ut av Akademisk kvinnekor til å være årets navn for «Alberte-statue-talen» på 17.mai. Åse Hiorth Lervik var en foregangskvinne som vi ikke må glemme! I dag minnes hun bl.a. ved at Senter for kvinne- og kjønnsforskning årlig deler ut to priser for beste masteroppgave ved UiT som bærer hennes navn.