Tromsø kommune får 100 millioner rett inn i kommunekassa. Det er utbyttet fra Troms Kraft (TK), etter at selskapet torsdag la fram årsresultatet for 2020: hele 725 millioner kroner etter skatt. Styret i TK har besluttet et rekordutbytte på 250 millioner til eierne.

Tromsø kommune eier 40 prosent av TK, Troms Holding, selskapet som overtok fylkeskommunens aksjer etter fylkessammenslåingen, 60 prosent. Dette selskapet eies av de tidligere eier-kommunene i TK, og hit strømmer det 150 millioner.

Skandalen med datterselskapet Kraft & Kultur i 2011 kostet TK 1,7 milliarder, og selskapet måtte gjennom en tøff kur for å komme ovenpå igjen. Det greide man, og de ansatte, med konsernsjef Semming Semmingsen i spissen, har gjort en kjempejobb som nå reflekteres i god økonomi, posisjonering i forhold marked og nye energikilder, og investeringer i framtidsrettede prosjekter.

TK er der selskapet skal være, en solid, offentlig eid virksomhet, hvor folket høster kollektive gevinster av felles naturressurser.

Dette er imidlertid ingen selvfølge. TK har en lang historie som arena for politiske kamper. I 2001 ville ordfører Herman Kristoffersen (Ap) selge kommunens aksjer, for å bøte på skrøpelig kommuneøkonomi. Man så for seg at kommunen kunne få 100 millioner, altså samme beløp som utbyttet for 2020, for aksjene. Heldigvis for Tromsø kommune, ble det ikke noe av salget.

I 2010 ville politikerne ha en ny eierskapsstrategi, som innebar opptil en tredjedel fremmed kapital inn på eiersiden. Her var høyresiden i Ap særlig aktiv. Det endte med knall og fall og store avisoppslag etter avsløringen om at man hadde leid inn First House for å påvirke partifeller før et representantskapsmøte i Tromsø Ap.

Da de borgerlige kom til makten året etter, bli ikke iveren etter å delprivatisere TK noe mindre, snarere tvert imot. Kraft og energi er lukrative investeringer, og aksjer god butikk. Mektige, utenlandske aktører har allerede sikret seg et solid grep om norsk vindkraft, for eksempel.

Årsresultatet for TK i fjor er historisk høyt. Inne i dette ligger salg av andre selskaper, som Switch Nordic Green, tidligere Kraft & Kultur. Etter at selskapet var bygd opp igjen over de siste årene, ble gevinsten 480 millioner.

Dette innebærer at det store utbyttet nå er ekstraordinært. Det er likevel grunn til å minne om at dersom bråket rundt eierskapsstrategien hadde endt annerledes, ville kanskje 83 millioner av dette nå blitt sendt ut av landet, framfor å bli tilbakeført til kommunene i Troms.

Vi skal være glade for at akutt pengenød i kommunen, kortsynte profitt-interesser og ideologisk tunnelsyn ikke fikk gjennomslag den gang. Fornybar energi er arvesølvet som er evigvarende. Og arvesølv er gull verdt på lang sikt.