Nordlys skriver 14. desember om at foreldre og ansatte i Kvaløysletta barnehage har fått vite at barnehagen foreslås nedlagt. I brev til Tromsø kommune peker samarbeidsutvalget (SU) ved barnehagen på mange viktige argumenter mot nedleggelse av Kvaløysletta. Barnehagen har høy kvalitet med stabilt personale, god tilsøking, ingen ledige plasser og gode utearealer. Det pekes også på at barn har behov for forankring i sitt nærmiljø og det vises til viktige miljøhensyn m.m. Alle disse argumentene stiller jeg meg bak og er helt enig i.

Jeg ønsker også å rette fokus på den manglende prosessen og den manglende involveringen av de berørte rundt forslaget om nedleggelse av barnehagen.

Andre desember ble SU informert om planene om å legge ned Kvaløysletta barnehage fra august 2022. Øvrige foreldre ble informert i meldingsboken 6. desember. Jeg stiller spørsmålstegn ved hastigheten av dette forslaget. Rett før jul får vi foreldre altså beskjed om at dette er et forslag som skal stemmes over om få uker, i midten av januar. Man kan jo spørre seg om Tromsø kommune aktivt valgte dette tidspunktet til å informere foreldre, i håp om å slippe å forholde seg til våre innspill?I tillegg skal vi foreldre få et endelig svar på om barnehagen nedlegges kun dager før fristen for å søke overflytting i annen barnehage går ut?

Videre står det i barnehagelovens § 4 at: «Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet foreligges foreldrerådet og samarbeidsutvalget»

Nedleggelse av en barnehage er i høyeste grad en sak av viktighet. Vi foreldre har ikke fått informasjon om en pågående prosess, eller hvor eller til hvem vi kan komme med våre innspill. Det er kanskje ikke noe Tromsø kommune ønsker?

Hvordan har Tromsø kommune vurdert konsekvensene av et slikt forslag, og hva var resultatet av det? Hvilke andre alternativer er vurdert og hvorfor er de forkastet?

Hvorfor sendes ikke et slikt inngripende forslag ut på høring til de berørte? Sist jeg sjekket bodde vi fortsatt i et land hvor demokratiet står sterkt. Barnehageforeldre har også rett til å bli hørt i en slik viktig sak. Det forutsetter at kommunen tar ansvar for å gi oss god informasjon, god tid og legger til rette for at vi får komme med våre innspill.

Det er tross alt barna våre det gjelder. Ærlig talt Tromsø kommune, dette er slett arbeid!