Sykehustalen til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) var en sjeldent ærlig realitetsorientering blottet for politisk ønsketenkning.

Helseministeren var tydelig på at norske sykehus drives på budsjetter som ikke holder mål. Og de har kanskje ikke holdt mål i mange år, uten at tidligere ministre har evnet å ta tak i krisen.

Ingvild Kjerkol hadde i årets sykehustale et særlig fokus på Helse Nord.

– For at Helse Nord skal kunne realisere vår felles helsetjeneste er det avgjørende at økonomien kommer under kontroll. Vi vet at det her blir en krevende oppgave for våre folk i nord. Men det er ingen vei utenom, sa hun.

Helseministeren forsterket med det sitt budskap om at Helse Nord må se på funksjonsfordelingen i foretaket, et budskap som hun kom med allerede i fjor høst.

Dermed har ledelsen i Helse Nord fått direkte beskjed via ministerens viktigste tale, om at de har politisk ryggdekning for de enormt upopulære beslutninger som de må ta i Nord-Norge.

Og det haster at foretaket følger opp denne marsjordren fra ministeren.

Kjerkols metode kan innebære innskjerpinger på bruk av vikarer og innsparinger ved kutt i behandlingstilbud. Samtidig fokuserer hun på tillit - at behandlere skal bruke mer tid på å behandle, og mindre tid på å rapportere.

Men budsjettenes knallharde realiteter falt ikke i god jord hos opposisjonen.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) var en av dem som reagerte negativt på sykehustalen.

– I går kunne staten legge frem tall som viste overskudd på 1547 milliarder kroner fra olje- og gassnæringen i fjor. Samtidig skal sykehusene underfinansieres og Kjerkol åpner for kutt i behandlinger, til tross for stadig voksende helsekøer. Det er både hinsides og uforståelig, sa han til VG.

Problemet er at det ikke er pengene som vil løse den største utfordringa for spesialisthelsetjenesten: Mangelen på de menneskelige ressursene og fordelingen av de fagfolkene som holder det hele i gang.

Den økonomiske krisen ved norske sykehus er en systemfeil, der man ikke har tatt innover seg at vi er i minus på folk i vårt langstrakte land. Man kan fortsette å kaste milliarder inn i det systemet, uten å komme noen vei.

Det vet Ingvild Kjerkol. Hun vet også at en kald avrivning er den eneste måten å få til en nødvendig omstilling på. Den avrivninga kommer nå.

Helseministeren har oversikten over virkeligheten og de enorme utfordringene som vårt helsevesen vil møte i nær fremtid, med en aldrende befolkning og demografisk skjevfordeling.

Det er et viktig. For omstillingen vil bli smertefull.

Ingvild Kjerkol forteller oss ærlig nok om det. Og det er en grunn til forsiktig optimisme.

Det kan vise seg å være rett medisin mot politisk handlingslammelse.