Tromsø FrP foreslår et fullstendig kutt i budsjettet for Arktisk Filharmoni og Hålogaland Teater. Tanken er at dette vil være penger spart for kommunen. Men det er rett og slett ikke sant.

Tromsø kommune tjener faktisk gode penger på å ha disse aktørene i byen.

Bjørn-Gunnar Jørgensen og hans parti er i sin fulle rett til å foreslå alternative budsjetter for Tromsø kommune og politikk handler om prioriteringer. Vi respekterer naturligvis at vi prioriterer ulikt, det skulle bare mangle, men vi er samtidig opptatt av avgjørelser tas på informert grunnlag.

La oss for et øyeblikk holde kulturens betydning for et samfunn utenfor, la oss se på tallene bak resonnementet:

  • Arktisk Filharmoni er finansiert 70 prosent av staten, 10 prosent av Tromsø kommune, 10 prosent av Bodø kommune og 10 prosent av de nordnorske fylkeskommunene. Tromsø kommune bidrar med ca. 10 millioner kroner årlig til Arktisk Filharmoni.
  • 4,5 millioner av disse, altså nesten halvparten, går direkte tilbake fra Arktisk Filharmoni til Tromsø kommune for husleie i Kulturhuset.
  • De tromsøansatte i Arktisk Filharmoni betaler årlig nesten 8 millioner i skatter og avgifter.
  • Arktisk Filharmonis vare- og tjenestekjøp fra første leverandørledd utgjør ca. kr. 20 millioner årlig fra Tromsø.
  • De ansatte bruker store deler av sin lønn på varer og tjenester lokalt.
  • For hver krone Tromsø kommune bruker på Arktisk Filharmoni, bidrar staten med 7 kroner. 10 millioner kroner fra Tromsø kommune utløser altså 70 millioner fra Staten. Og uten tilskuddet fra kommunen, faller det statlige tilskuddet bort.

Arktisk Filharmoni er altså et solid plussregnskap for Tromsø kommune, også økonomisk.

Når Tromsø Frp foreslår å fjerne Arktisk Filharmoni fra budsjettene, forsvinner samtidig en viktig inntektskilde for kommunen.

I tillegg forsvinner et kulturtilbud til et mye bredere lag av befolkningen enn «fiffen», som Bjørn-Gunnar Jørgensen respektløst kaller vårt publikum, til tross for at han innrømmer at han ikke har vært på noen av konsertene og ikke har sett publikummet selv.

De mer enn 200 konsertene Arktisk Filharmoni tilbyr hvert eneste år er rettet mot mennesker i alle aldre, uansett bakgrunn, tro, legning, sosial status og helsetilstand.

  • 25 prosent av våre konserter er direkte rettet mot barn og unge.
  • Vi samarbeider med viktige organisasjoner som Kirkens Bymisjon, Crux-huset, «Lørdag klokka to» og Voksenopplæringa, og samarbeidene resulterer i en svært velkommen del av vårt publikum.
  • Relæxt er et samarbeid mellom HT, Nordlysfestivalen, TIFF og oss for å gi et likeverdig tilbud til alle dem som av ulike grunner ikke kan gå på ordinære konserter og forestillinger. Sammen gjør vi Tromsø til den mest inkluderende kulturbyen i Norden.

Dette er altså vårt publikum. Og Bjørn-Gunnar Jørgensen er hjertelig velkommen på konsert hos oss for å hilse på disse menneskene.

Men mest av alt er det viktig at han forstår at Tromsø kommune vil lide økonomisk av at Arktisk Filharmoni og andre kulturinstitusjoner med statsfinansiering blir strøket fra budsjettene.