Gå til sidens hovedinnhold

Arkivverket trenger ansatte med kunnskap om kvener og andre nasjonale minoriteter

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg stusset da jeg leste riksarkivar Inga Bolstads svar i Nordnorsk debatt 16. juli blant annet på min bekymring for framtidig bruk av kvensk arkivmateriale og formidling av kvensk historie.

Her skriver hun at «det er viktig for samfunnet at et felles kompetansemiljø for våre urfolk opprettholdes.» Videre viser hun til økning i antall stillinger ved Samisk arkiv og tilbud om gratis digitalisering av arkivmateriale som oppbevares ved samiske museer og kulturarvsinstitusjoner.

Det er uklart for meg hvorfor Bolstad velger å trekke fram samisk arkivmateriale i svaret på mitt debattinnlegg når jeg utelukkende skriver om kvensk arkivmateriale. Jeg regner med at Bolstad er klar over at kvener og samer er ulike folkegrupper, og at kvensk og de samiske språkene skiller seg vesentlig fra hverandre. Kvenene har heller ikke status som urfolk, men som nasjonal minoritet i Norge.

Som Bolstad skriver, bidrar digitalisering til at flere kan benytte seg av arkivmateriale uten å måtte oppsøke Statsarkivene og Riksarkivet. Her har Arkivverket gjort et flott stykke arbeid som jeg og mange andre har hatt stor glede av. Det vil likevel alltid være noen dokumenttyper som arkivbrukerne trenger støtte fra dyktige arkivarer for å forstå innholdet i, og når det gjelder forståelsen av kvensk arkivmateriale er kompetansen hovedsakelig samlet i Troms og Finnmark.

Jeg ønsker på ingen måte at Arkivverket skal slutte å digitalisere arkivmateriale, men det er viktig at de samtidig sørger for å sikre den nødvendige kompetansen om kvener og de andre nasjonale minoritetene blant sine ansatte.

Kommentarer til denne saken