Vindkraftverkene har på to ti-år bygd ned mer natur enn 100 års hyttebygging.

Det påstår Hogne Hongset i et innlegg på Nordnorsk Debatt den 12. desember.

Les også

Statsråd med liv og lære i utakt

Ifølge Statistisk Sentralbyrå utgjør det totale bebygde arealet i Norge 5.660 km2. 449 km2 av det bebygde arealet gjelder fritidsboliger. Hvis Hongsets påstand skulle være riktig, må dermed meir enn 449 km2 være bebygd med vindkraftanlegg.

Etablering av vindkraftanlegg innebærer bygging av oppstillingsplasser og fundamenter for vindturbinene og tilførselsveger. Ved utgangen av 2020 var til sammen 62 vindkraftverk i drift eller under bygging. NVE har beregna at samla bebygd areal for disse vindkraftverka utgjør 19,7 km2.

Arealet som er bebygd med fritidsboliger er således 25 ganger større enn arealet som er bebygd med vindkraftverk.

Feilen Hongset og andre vindkraftmotstandere gjør, er å sette likhetstegn mellom planområdet for et vindkraftverk og bebygd areal. De ser bort i fra at det innenfor planområdet kun er 2-3 % av arealet som blir bebygd med veger og oppstillingsplasser. De resterende 97-98 % av planområdet blir liggende ubebygd. Men i iveren etter å framstille vindkraft på land som en enorm naturødelegger, vil man ikke la seg forstyrre av slike fakta.

Hogne Hongset hevder i samme innlegg at vi ikke trenger meir vindkraft på land for å nå vedtatte klimamål og tilstrekkelig energi til ny industri. Statnett påberopes i den forbindelse som sannhetsvitne.

Det er mildt sagt forunderlig. For i et innlegg på Nordnorsk Debatt den 23. november er det nettopp Statnett han angriper fordi selskapet på sin egen høstkonferanse tidligere samme måned hadde tatt til orde for videre utbygging av vindkraft på land for å dekke opp for kommende kraftunderskudd i Norge.

Donald Trump i USA. Vladimir Putin i Russland. Hogne Hongset i Norge. Alle har de det til felles at de er motstandere av vindkraft. Det er det legitimt å være. Men problemet oppstår når motstanden mot vindkraft forankres i alternative virkeligheter. Det er dessverre i det spesielle selskapet Hongset som rådgiver i Motvind og medlem av Alternativ energikommisjonen har havna.