Gå til sidens hovedinnhold

Arbeidsliv i ubalanse

Gledelig fokus på yrkesfag fra Arbeiderpartiet.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har tidligere denne uka lagt fram en rapport som framskriver arbeidsstyrken og etterspørselen for ulike utdanningsgrupper.

Hensikten er å gi et tidlig varsel til både myndigheter, arbeidsgivere og framtidige studenter om mulige ubalanser i de neste tiårene.

Dette er ikke lystelig lesning. Ifølge SSB vil Norge mangle 88.000 fagarbeidere i 2035.

Dessverre er det et resultat av at Norge har blitt besatt av høyere utdanning. Det har ført til en påfølgende universitets-epidemi, med læresteder som et for stort antall unge mennesker er sluset inn i. Vi ser at de velfungerende og yrkesrettede høgskolene nesten er utradert, og erstattet med universiteter som produserer en enorm mengde doktorgrader. Spørsmålet er i hvilken grad disse samsvarer med samfunnets reelle og fremtidige behov.

Det er ikke tilfeldig at dette har skjedd parallelt med at statusen til de tradisjonelle yrkesfagene blitt svekket. Ikke minst undergraves dette fordi oppgavene i stadig større grad overlates til arbeidskraft som importeres. Det har også påvirket lønns- og arbeidsvilkår i flere bransjer. De politiske partiene har gjort lite for å motvirke ubalansen som lenge har vært under oppseiling.

Dermed har det oppstått et stort avvik mellom arbeidsstyrken og etterspørselen etter ulike typer arbeidskraft til tross for at det har vært vel kjent at Norge trenger flere fagarbeidere.

Det er gledelig at Arbeiderpartiet i sitt alternative statsbudsjett går inn for å endre kurs. Partiet vil ha en bred og langsiktig satsing på yrkesfagene på en milliard kroner, over fire år. Det skal få flere til å velge yrkesfag, få lærlingeplass og gjennomføre utdanning.

Målet er at fylkene, arbeidslivet og staten skal samarbeide om å garantere læreplass til alle kvalifiserte søkere. Ap foreslår også å bruke 250 millioner mer på moderne utstyr i undervisningen, utvikling av læreplassgaranti, praksistilskudd, utdanne flere yrkesfaglærere, mer penger til kostnadskrevende fag og et fond som skal sikre læreplasser og god opplæring i kriserammede bransjer.

At Ap nå er på ballen, er et viktig signal. Ikke minst for oss i Nord-Norge som preges av demografiske endringer med lave ungdomskull de nærmeste årene. Mangelen på arbeidskraft vil uansett bli en utfordring. Det kan ikke overlates til markedet alene. Uten å møte det med aktiv politikk, blir det prekært.

Kommentarer til denne saken