Gå til sidens hovedinnhold

Arbeiderpartiets håndtering av Andøya flystasjon

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran har nylig vært på Andøya og fått orienteringer omkring de mange bærekraftige og nasjonalt viktige prosjektene som kan tilføre Andøy kommune og Vesterålen sårt tiltrengte kompetansearbeidsplasser. I tillegg er den samlede porteføljen til Andøy Space av strategisk viktighet for å realisere den vedtatte romstrategien; Høytflyvende satellitter – jordnære formål – En strategi for norsk romvirksomhet.

Når innflytelsesrike politikere fra Arbeiderpartiet besøker regionen, kommer en naturligvis ikke bort fra spørsmålet omkring Arbeiderpartiets sentrale rolle som støtte parti for regjeringens avvikling av Andøya flystasjon. Til tross for iherdig innsats fra partiet, viser det seg vanskelig å unngå at det stilles spørsmål omkring Andøya flystasjon og de maritime patruljeflyene (MPA). Saken fortsetter dermed å plage partiet. Med så mange uløste problemstillinger omkring nedleggelsen av flystasjonen på Andøya, kan det ikke komme som et sjokk på partiledelsen at denne saken, fem år etter vedtaket, fremdeles opptar velgerne i store deler av landet.

Arbeiderpartiets taktikk har så langt vært å unnlate å svare på sentrale spørsmål som berører rikets sikkerhet. Partiet viser i stedet til regjeringen og deres omstillingsfarse i Andøy kommune. Høyre og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen stiller seg naturligvis uforstående til all kritikk, og kaller dette for valgkamputspill.

Denne saken er et betimelig eksempel på hvordan politisk prestisje bidrar til å ødelegge folks respekt for politikere og politiske prosesser. Skjæran (AP) og Bakke-Jensen (H) kan peke på hverandre så mye de vil, men faktum er at deres respektive partier står knedypt i samme farse. Denne tåpelige debatten er som å være vitne til en episode av svenskekokken i Muppet Show! Ingen av de såkalte ansvarlige styringspartiene diskuterer problemets kjerne: Flytting av MPA ble hverken foreslått eller utredet av Forsvarssjefen (FSJ) i forkant av Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) som ble vedtatt i 2016. Deretter ble Andøya flystasjon aldri vurdert som et «null alternativ» i en KVU prosess. Sentrale problemstillinger som har enorme operative konsekvenser, ble ikke drøftet, analysert og vurdert.

Om jeg skulle være så heldig å få et tilsvar på dette sommerinnlegget håper jeg at rådgiverne bak svaret viser til vurderingene som konkret analyserer Andøya flystasjon som lokasjon for P-8A Poseidon og hvordan allierte øvelser og operasjoner med MPA og kampfly skal gjennomføres når Andøya flystasjon legges ned.

Vi kan med sikkerhet slå fast at Arbeiderpartiets stortingsgruppe i 2016 var svært splittet i denne saken. En liten gruppe innflytelsesrike personer i Arbeiderpartiet nedkjempet den interne motstanden og sikret regjeringen flertall for å legge ned Andøya flystasjon uten at saken var tilstrekkelig utredet.

Det er helt riktig som sjef for luftforsvaret uttalte i et tilsvar til undertegnede for noen år siden; Det ble "fattet en strategisk beslutning" angående Andøya flystasjon. Dette er en pen måte å si at det ble fattet en politisk beslutning.

Dette medfører at Stortinget i 2016 ikke var tilstrekkelig informert om helt sentrale konsekvenser av vedtaket. Regjeringen har dermed ikke oppfylt sin opplysningsplikt til Stortinget. Et av flere eksempler på dette er hvordan MPA og andre militære kapasiteter skal lagre eksplosiver på Evenes flystasjon. Den sikkerhetspolitiske situasjonen og utviklingen av hypersoniske langtrekkende missiler medfører at konseptet med en kompakt og "nøktern" base for luftforsvaret i Nord-Norge hverken gir tilstrekkelig forsvarsevne eller avskrekkings-effekt.

Saken omkring Andøya flystasjon bør i eventuelle fremtidige regjeringsforhandlinger med Senterpartiet være enkel å løse. Vi er kommet til 2021. Vi kjenner til at vedtaket av 2016 fører til flere kostnadsdrivere i milliardklassen samt tapt operativ evne. At Høyre går på autopilot mot katastrofen er dessverre et faktum. Dem om det. Arbeiderpartiet bør imidlertid komme på andre tanker og samarbeide med Senterpartiet om en løsning som sikrer nasjonens forsvarsevne og våre NATO forpliktelser som Host Nation.

Andøya flystasjon må bestå som MPA-base og som en sentral lokasjon for allierte kampfly i operasjoner, øvelser og i krise/krig i henhold til FOHs vurderinger som ble kjent i avisen Klassekampen i 2018. Dette vil være å utøve politisk lederskap og ansvarlighet.

Kommentarer til denne saken