Gå til sidens hovedinnhold

Arbeiderpartiet vil satse i nord – bedre fylkesvei og skredsikring nå!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På kysten bor folk langs en fylkesvei. Ikke minst i Troms og Finnmark. Fisken tas på land i enden av en fylkesvei, og langs fylkesveiene ligger mange av våre viktige reiselivsbedrifter. Dessverre er veien ofte hullete og lite fremkommelig.

Hvis arbeid til alle er jobb nummer en, må god infrastruktur på plass, med høyhastighets internett, kollektivtilbud og: trygg vei!

Det er avgjørende for bosetting og skjebnen til store og små lokalsamfunn.

Vi har veier på Senja, som Valvågveien, hvor skolebussen ikke kjører og turistene snur. På Reinøya er grusveien så hullete i vårløsningen at skolebussen, søppelbilen, melkebilen, posten og ambulansen ikke kommer fram.

Troms og Finnmark har også mange skredfarlige veier, i alt 134 skredpunkter er definert. I 2021 kan vi ikke leve med skredfare dag etter dag, med at folk på øyene ikke vet om de kommer seg på jobb eller om sjømaten kommer ut til markedet.

Vi har nå kommet til et punkt der veistandarden er så dårlig på så mange veier, at det ikke kan aksepteres. Samtidig mister Nord-Norge vår viktigste ressurs – innbyggerne. De to siste årene har nærmere 4000 nordlendinger flyttet ut av landsdelen. Dårlig og farlig vei er en medvirkende faktor.

Samtlige av Arbeiderpartiets kommunepartier i Troms og Troms Arbeiderparti har jobbet hardt for å få til et løft på fylkesveiene gjennom Arbeiderpartiets programprosess. Fordi vi vet at det ligger enorme muligheter i nord. Vi har stort potensiale i havbruk, energi, mineraler, reiseliv og industri. Arbeiderpartiet, med Jonas Gahr Støre i front forstår at for å utnytte dette må staten inn, sånn at næringslivet får bedre vilkår til å satse. Vi trenger en aktiv stat. Som forstår at fylkeskommunene, som drifter og finansierer fylkesveiene, trenger ekstra statlige penger for å redusere det enorme vedlikeholdsetterslepet.

Etter 8 år med fine ord og lite handling, er tiden inne for å gjøre det klart at Arbeiderpartiet skal gjennomføre et kraftig løft på fylkesvei og skredsikring. Det er viktig for å vinne tilliten tilbake og sikre utvikling i nord!

Kommentarer til denne saken