Dette er en utvikling som har gått over år, uten at det har blitt tatt grep, verken politisk eller organisasjonsmessig.

I dag ser vi denne utviklingen gjennom forslag på nedleggelse av pølse og kjøttdeig produksjonen ved Norturas anlegg på Andslimoen og Tine sin nedlegging av produksjon av Balsfjordost ved meieriet på Storsteinnes.

Signaler gjennom en spørreundersøkelse, utført av AGRIA Analyse, viser at det er det fare for at 45 sau- og lammeprodusenter slutter i løpet av fem år i Troms.

Produksjon av gris er nesten borte i Troms og Nord-Norge.

Norturas lager av kjøtt er tomme for okse, sau og lam. Etterspørselen må dekkes med import fra utlandet. Ser vi denne utviklingen opp mot den Covid-19 epidemien som Norge er igjennom, der matsikkerheten er viktigere enn noen gang, understreker det viktigheten av å satse på landbruket.

For et år siden oppfordret Tine til redusert produksjon av melk, det ble satt i gang utkjøpsordninger. Nå går styrelederen i Tine, Marit Haugen, og oppfordrer melkebøndene til å kjøre på med økt melkeproduksjon.

Vi kan ikke sitte stille lenger å håpe at denne beskrivelsen vi her synliggjør går over.

Nøkkelen er bedre økonomi i landbruket, vi må redusere inntektsgapet mellom de som jobber i landbruket, og andre i samfunnet.

Derfor vil vi i Troms Arbeiderparti gå sterkt politisk inn i utfordringene/problemene til landbruket i Troms.

La det også være helt klart at Arbeiderpartiet støtter opp om et landbruk over hele landet. Vi vil slå ring rundt samvirkebedriftene Nortura, Tine og Felleskjøpet.

Arbeiderpartiet mener det er flere faktorer som kan brukes for å få fart på Troms landbruket. Her presenterer vi 5 mulige tiltak.

1. Distriktstilskuddene for melk og kjøtt må økes. De må differensieres mye bedre innenfor landsdelen. Troms kommer mye dårligere ut enn resten av landet, men også sammenlignet med Nordland og Finnmark. Derfor må det en total gjennomgang av distriktstilskuddsonene i landsdelen og Norge.

2. Nord-Norge trekket på kjøtt må avvikles. I dag trekker Nortura den Nord-Norske bonden kr 1. for okse og sau og kr 1,5 for gris. Samlet utgjør dette trekket 25/30 millioner. Trekket er et resultat for å få være med i det gode selskap.

3. Nortura må avvikle prisløypa på lam/sau. Den går ut på høy pris til bonden i august og fallende pris utover i slaktesesongen. Det vil si at når bonden i Troms kan levere slakt i sep/okt er prisen falt med minst kr.10,-pr. kg.

4. Satsinger på små og mellomstore bruk må ikke bare bli snakk om i fine taler. Skal landbruket i Troms overleve må denne satsingen bli synliggjort gjennom kvotetak. Miljøeffekten på denne satsingen vil bli stor.

5. Investeringsstøtten til landbruket økes kraftig. Skal vi klare omstillingen til løsdriftsfjøs og fornyelse av driftsbygninger generelt må det bevilges mer penger. Økonomien i landbruket er i dag slik at de økonomiske løftene ikke er gjennomførbare uten gode støtteordninger ved bruksutbygging.

Det vi i Arbeiderpartiet ønsker å ta tak i vil ha stor betydning for bosetting, distriktspolitisk, og ikke minst vår alles matsikkerhet.