Torsdagens beslutning i Avinor-styret om å utsette byggingen av ny flyplass i Bodø med nok et år, har utløst voldsomme og sterke reaksjoner. Prosjektet er utsatt med tre år bare i løpet av ett år. Ferdigstillelsen er skjøvet fra 2026 til 2029. Så langt! Slik Avinor argumenterer er det bare å vente på nye utsettelser om konsernsjefen fortsatt får styre prosjektet alene.

Det er vanskelig å stole på uttalelsene fra Avinor-sjef Abraham Foss om at ny lufthavn i Bodø er viktig for Avinor. De to siste årene har han gjort alt han kan for å utsette prosessen. Overfor Avisa Nordland understreker han at dette ikke primært er et Avinor-drevet prosjekt, men et byutviklingsprosjekt.

Man trenger ikke være kretsmester i å lese mellom linjene for å tolke Avinor-sjefens distansering fra hele prosjektet. Det han egentlig sier er at ny flyplass ikke er viktig for Avinor. Det er oppsiktsvekkende at Foss ser helt bort fra at det må bygges ny rullebane i Bodø. Den gamle er i ferd med å smuldre opp. Ny rullebane vil uansett utløse milliardkostnader for Avinor.

Avinor-sjefen har selvsagt rett i at ny flyplass i Bodø er en del av et samfunnsutviklingsprosjekt som skal stimulere til utvikling i et hundreårs-perspektiv i Bodø-regionen. Det er et prosjekt som staten, Nordland fylkeskommune og Bodø kommune investerer tungt i. Etter nedleggelsen av kampflybasen vil flytting av rullebanen åpne for at arealer på størrelse med dagens sentrum frigjøres til næring, bosetting og utvikling av en helt ny og kompakt by.

Dette er også årsaken til at et samlet storting og ulike regjeringer har omfavnet prosjektet som er til de grader politisk forankret. Stortinget har allerede bevilget 200 millioner kroner til oppstart på årets statsbudsjett. Avinor-sjefen og hans styre gambler derfor høyt når de trosser politiske beslutninger i Stortinget og heller vil prioritere nye bagasjebånd på Gardermoen.

Det er uhørt at Avinor-sjefen og hans styre alene kan diktere utsettelser av et så stort samfunnsprosjekt. En utsettelse vil få store konsekvenser for mange andre aktører.

Utviklingen i Bodø bremses i dag av kritisk mangel på næringsarealer og etter hvert boligarealer. Byen risikerer tapte investeringer, arbeidsplasser og brems i befolkningsvekst. I Rana forventes det sterk vekst i folketallet som følge av nye etableringer. I Bodø finnes det ikke arealer å tilby før ny flyplass står ferdig. Kostnadene for flyplass-prosjektet vil også øke betydelig. Bodø kommune har allerede investert mye i prosjektet og påføres store utgifter i takt med stadig nye utsettelser. Også for fylkeskommunen får en utsettelse økonomiske konsekvenser.

I tur og orden har statsministre, samferdselsministre og ulike partitopper de siste årene reist til Bodø for å forsikre om at de støtter byggingen av «Ny by – ny flyplass». Daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) tok turen til Bodø i fjor høst med 200 millioner og garantier om oppstart i bagasjen. Jonas Gahr Støre har gjentatte ganger forsikret om sin støtte før han ble statsminister. «Alle vil dette», sa også den nye samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård (Ap) da han besøkte Bodø i november.

Nå er det Arbeiderpartiet som sitter med makta og nøkkelen til å låse opp prosjektet. Bodø-ordfører Ida Pinnerød og fylkesrådsleder Tomas Norvoll raser begge mot utsettelsene og langer ut mot Avinor. Norvoll stiller krav om at samferdselsministeren rydder opp. Han er generalforsamling for Avinor. Spørsmålet er om de to har ryggdekning i eget parti.

Så langt ser det ikke slik ut. Samferdselsministeren har varslet dialog med Avinor, men gikk i intervju med AN før helga langt i å akseptere nye utsettelser. Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre tok seg ikke tid til å svare på henvendelser fra AN torsdag eller fredag om framdriften for det han selv har kalt «et enestående byutviklingsprosjekt».

Når samferdselsminister Jon-Ivar Nygård lander i Bodø tirsdag møtes han med tydelig krav om å ta politisk styring. «Selvsagt kan han ordne opp. Han eier jo Avinor», sa Tomas Norvoll til AN torsdag.

Det er uakseptabelt at Avinor fortsetter treneringen. «Ny by – ny flyplass» er et stort og viktig samfunnsprosjekt. Utbyggingen og framdrift er en politisk beslutning. Staten eier Avinor. Statsminister Jonas Gahr Støre må stå ved sine garantier. Arbeiderpartiet sitter med makta i landet, i Nordland og i Bodø. Snakk sammen og rydd opp.

Denne saken handler nå kun om politisk vilje og handlekraft – eller i verste fall mangel på begge deler.