I debattinnlegget «Høyre har ingen masterplan for videregående opplæring i Finnmark» viser Arbeiderpartiet en forståelse av virkeligheten som er høyst sjokkerende. Det er Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti som har dannet fylkesråd i Troms og Finnmark. Det er fylkesrådet som «eier» administrasjonen og har ansvar for å legge fram saker og planer for fylkestinget. Masterplan er ikke et begrep vi normalt bruker i regional planlegging, men jeg antar det kan forstås som en langsiktig strategisk plan, som sier noe om hvor vi er og hvor vi skal. Det er veldig spesielt at det styrende parti i fylkeskommunen, med 32 representanter, et fylkesråd og en hel administrasjon bak seg, kritiserer 8 representanter fra opposisjon for ikke å ha gjort jobben de selv er satt til å gjøre!

Det Høyre har gjort er å stille spørsmål med hvorfor fylkestinget ikke får noen saker knyttet til strategier for videregående opplæring til behandling. Det vi får fra fylkesrådet er budsjettforslag med store kutt, som ingen aner konsekvensene av. Og så har vi fått en vedtakssak om å innføre skoleregioner, som ingen av høringssvarene ville ha.

Fylkesrådet er to år på etterskudd med å legge fram en skolebruksplan et samlet fylkesting har bestilt. De har ikke lagt fram sak om borteboersituasjon og status på internat, som fylkestinget har bestilt. De legger ikke fram sak om dekningsgrad av helsesykepleiere og psykososialt-læringsmiljø som også er bestilt. Det Ap derimot presterer å gjøre er å reise et spørsmål, gjennom media, om «Hvilke skoler vil Troms og Finnmark Høyre legge ned?». Det er en fullstendig avsporing av debatten. Troms og Finnmark Høyre har ikke gått til valg på å legge ned konkrete skoler, slik representantene gir inntrykk av. Vi har gått til valg på å få en skole med struktur og innhold som tjener både elever og lokalsamfunn.

Arbeiderpartiet forsøker her å røyklegge debatten. De skyver ansvaret fra seg selv og tillegger andre partier meninger de ikke har. Dette burde de holde seg for god til. Fakkeltogene i desember var en protest mot Ap, SP og SV sitt budsjettforslag. Da var forklaringen fra posisjon at merforbruk i gamle Finnmark fylkeskommune og færre elever fører til kutt i dagens linjetilbud. Å komme

med usakligheter i mars om at et mindretall i opposisjonen, som aldri har styrt hverken gamle Finnmark eller dagens fylkeskommune, er ansvarlig for dagens situasjon er bare tull.

AP representantenes avsluttende ord: «Vi må se på muligheter for nye løsninger for videregående skole allerede gjennom kommende skolebruksplan og strategiplan for fylkeskommunen», stiller også Høyre seg bak. Det var nettopp dette som var utgangspunktet for to år siden, da fylkestinget bestilte skolebruksplan og strategier. Det er fylkesrådet som skal levere denne planen. Den kommer seint, men forhåpentligvis godt.

Og avslutningsvis. Høyre har ikke kritisert fylkesrådet «for å skape fleksible løsninger som gjør det mulig å starte yrkesfaglinjer selv om søkertallene er lave». Spørsmålet var hvorfor ikke fylkesrådet følger opp sine egne anbefalte retningslinjer, som også fylkestinget ga sin tilslutning til. Det finnes ingen gratis lunsj. Når fylkesrådet starter opp 1 av 3 linjer under sitt eget minstemål har det konsekvenser for noen. Vi spør om hva disse konsekvensene er. Noen av disse er sikkert et resultat av fleksible løsninger som gjør helheten bedre. Men med dagens mangel på informasjon vet vi ikke hva som er hva. Posisjon har vedtatt store nedtrekk for utdanning øst (Finnmark). Det rammer både de små og de store. Vårt alternative forslag var et budsjett med betydelig mindre kutt. Det stemte Ap, SV og Sp mot. Hvis noen betviler den siste setningen ligger dette offentlig ute på fylkeskommunens hjemmeside under desembersamlingen 2021.