Kjære Ursula von der Leyen

I lys av olje- og energiministerens ulne og unnvikende svar til Stortinget om EUs forslag om å la all olje og gass i Arktis forbli urørt, har jeg som folkevalgt fra Nord-Norge skrevet dette åpne brevet til Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen for å gi uttrykk for mitt syn på saken.

Jeg skriver til deg som folkevalgt for en arktisk region med nærmere en halv million innbyggere. Det er prisverdig at EU-kommisjonens nye policy-dokument om Arktis datert 13. oktober anerkjenner de mange mulighetene som finnes lengst nord. Desto mer skuffende er det å lese enkelte av dokumentets konklusjoner og anbefalinger.

EU-kommisjonen tar til orde for at olje og gass i «arktiske regioner» skal forbli urørt. Det foreslås å stanse import av energi fra fossile kilder i arktiske områder til EU. Da tar man ikke inn over seg hvor stort og mangefasettert Arktis faktisk er. Forslaget i dokumentet virker å tufte på en forestilling om at Arktis kun er Nordpolen og uberørt natur, steder vi selvsagt ikke ønsker å sette i fare. Derimot er Arktis så utrolig mye mer. Jeg vil derfor klargjøre noen fakta om den arktiske region jeg representerer, og hva vi betyr for resten av Europa.

Arktis tar som kjent mange former. Her er ikke bare havis, arktisk tundra og ensom ødemark. Her er mennesker, kultur, verdensledende næringsliv og kunnskapsmiljøer innen sine felt. Min hjemby Bodø ligger nord for polarsirkelen. Byen er også hjem til et fotballag, Bodø Glimt, som nylig sendte sjokkbølger i fotballverden da vi vant 6-1 over det europeiske topplaget Roma. Jeg nevner ikke dette for å skryte, men for å illustrere at det er livskraft, kultur og entusiasme i lokalsamfunnene i nord.

I Norge utvinner vi gass fra bunnen av isfrie, arktiske farvann i Barentshavet. Det går til vanlig mange skip med Naturgass (LNG) ut fra Hammerfest. Hver skipslast gir over 55 000 europeiske husstander energi til å varme boligen sin og lage middag for et helt år. Europa står i dag overfor en alvorlig energikrise hvor prisene på kraft presses stadig oppover, noe som kan medføre sosial uro over hele kontinentet. Vi risikerer at mange familier vil streve med å få endene til møtes etter at strømregningene er betalt. Bortfall av naturgass fra den norske delen av Arktis, slik EU-dokumentet foreslår, vil forverre en allerede akutt situasjon for mange europeere.

EU-kommisjonens forslag vil ta oss lengre unna utslippsmålene. Norge deler EUs klimamålsettinger. Vi skal halvere utslippene frem til 2030 og innen 2050 skal vi være et lavutslippssamfunn. Men vi når ikke de målene dersom vi stenger ned utvinningen av naturgass, som står i direkte konkurranse med kullkraft i Europa og i det internasjonale energimarkedet. Uten gass vil resultatet bli det motsatte; flere nye kullkraftverk og økte utslipp. Vi trenger en realistisk klimapolitikk som setter målbare og treffsikre tiltak.

Vi har lang tradisjon i Nord-Norge for å ta vare på en sårbar og storslått natur. Vi lever av og med naturen og har gjort det i generasjoner. Å ta vare på den sårbare naturen er viktig for overlevelsen vår, fordi vi også lever av fisken og andre marine ressurser. Vårt parlament, Stortinget, har satt en grense for videre leting etter olje og gass, som går ved den arktiske iskanten i Norsk økonomisk sone. Stortinget har vedtatt en ansvarlig forvaltningsplan for dette området der vi både tar hensyn til økonomisk aktivitet og den sårbare naturen.

Norges nordligste landsdel er dessuten unikt posisjonert til å påskynde det grønne skiftet i Europa. Ved hjelp av våre store naturgitte ressurser for ren, fornybar vannkraft bygger vi morgendagens grønne løsninger: Batterier, grønt hydrogen, utslippsfri skipsfart, karbonfangst- og lagring for industrien.

Energi handler om sikkerhet. Som et land som er tett integrert med resten av Europa gjennom EØS-avtalen må energi- og klimapolitikken sikre forsyningssikkerhet mellom allierte land med felles demokratiske verdier. Det gjør vi ikke ved å blokkere strategiske forsyningslinjer for energi mellom venner og allierte.

Europakommisjonen må være klar over at flere av løsningene på Europas energi- og klimautfordringer ligger i det arktiske nord. Forslaget som er fremsatt i EUs dokument om Arktis vil ta oss i gal retning, enten man er mest opptatt av energiforsyning eller klima.

I Norge legger vi stor vekt på å inkludere folk som bor i nord i avgjørelser som angår dem selv og deres lokalsamfunn. Også internasjonale prosesser må ha reell forankring helt ned til den vanlige mann i gata. Derfor ser vi frem til videre dialog og samarbeid for å utvikle nordområdene - både sammen med - og for - folk og lokalsamfunn i nord. Sammen kan vi oppnå felles målsettinger innen energi og klima.»