Sommerjobb i jordbruket var min første arbeidserfaring. Det ble inngangsbilletten til andre sommerjobber, blant annet i et byggefirma. Å være med i det praktiske arbeidet ga meg respekt for innsatsen som kreves for å produsere trygg mat av topp kvalitet. Det har bidratt til engasjementet mitt for arbeidsplasser i hele landet, og for å sikre jobb til ledig ungdom.

Nå går over 50.000 unge helt eller delvis arbeidsledige. Også før koronaen var det store utfordringer. Uten sommerjobb, sitter mange igjen med en ungdomstid uten arbeidserfaring å vise til. Faren er stor for å falle varig utenfor arbeidslivet. Denne våren kan derimot flere få erfaring med det livsviktige arbeidet med planter og dyr. Den muligheten må gripes. Jordbruket har selv langsiktig egeninteresse av å bidra. For landbrukets framtid er det nemlig avgjørende at flere i landet vårt får praktisk forståelse for sikkerheten som matproduksjonen gir oss alle.

Norsk jordbruk har jobbet godt med å styrke den folkelige oppslutningen over lengre tid. Bildet av chartrede fly med lavtlønnet arbeidskraft fra den andre siden av kloden, kombinert med en oppvoksende slekt her hjemme som ikke får arbeidserfaring under den økonomiske krisa, egner seg derimot dårlig for å forsterke omdømmet.

Arbeiderpartiets oppfordring til regjeringen og faglagene er derfor klar: Sett raskt i verk en systematisk rekruttering og opplæring av ungdom til sommerjobber i landbruket, sammen med NAV og videregående skoler. I stedet for risiko for importsmitte, kan man da gjøre et svært viktig bidrag for ungdom her og nå. Det vil være et framtidsrettet valg for samfunnet vårt – og for oppslutningen om norsk matproduksjon i mange år framover.