Gå til sidens hovedinnhold

Ap og SVs privatisering uten politisk behandling

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Med SV i styringen av helse- og omsorgssektoren i Tromsø har kommunale sykehjemsplasser blitt avviklet på Kvaløysletta sykehjem. Deler av plassene er nå erstattet av tjenester kjøpt fra en privat leverandør. Dette skjer til og med uten at saken har vært politisk behandlet.

På grunn av nedleggingen av Kvaløysletta sykehjem har det oppstått en kritisk situasjon med nesten 100 personer på venteliste til sykehjemsplass og andre omsorgstilbud i Tromsø. Helsehuset – som skal drive spesialisert korttidsbehandling – fungerer ikke etter hensikten fordi mange med vedtak om langtidsplass blokkerer korttidsplassene. Flere venter på avlastning og kommunen klarer ikke å ta ut utskrivningsklare pasienter fra UNN.

I denne situasjonen – som den røde politiske ledelsen selv har plassert kommunen i ved å avvikle Kvaløysletta sykehjem – har man valgt å konkurranseutsette korttidsplasser som nå kjøpes fra Helsepartner Nord-Norge på St. Elisabeth.

Det er mildt sagt oppsiktsvekkende at Ap, SV, MDG og Sp avvikler kommunale sykehjemsplasser på Kvaløysletta og erstatter disse med kjøp hos private. En av hovedsakene til disse partiene de to siste lokalvalgkampene har nettopp vært motstand mot å samarbeide med private innenfor helse- og omsorgstjenesten. Etter seks år i posisjon er det rødgrønne prosjektet så mislykket at disse partiene likevel har sett seg nødt til å konkurranseutsette omsorgstjenester.

Men enda mer oppsiktsvekkende er det at dette har skjedd uten politisk behandling og debatt. Da helse- og velferdsutvalget nylig behandlet en sak om «høyt antall utskrivningsklare pasienter og lange ventelister» ble utvalget bare orientert om at anbudet på korttidsplasser allerede hadde vært ute og at kontrakten var inngått. Dette skjedde altså uten politisk behandling – med SVs Gunhild Johansen i ledelsen av helse- og velferdsutvalget.

Mangel på prosess i denne saken er særlig problematisk. Det kan gi grunnlag for spekulasjoner om hvorvidt man fra politisk ledelse har gitt aksept til saken i de lukkede bakrom, uten innsyn fra offentligheten. Men dersom konkurranseutsettingen faktisk har skjedd uten at politisk ledelse visste om det, og stikk i strid med et hovedpunkt i de rødgrønnes politiske plattform, så sier det alt om en styringsmodell som har feilet totalt.

Da de borgerlige partiene styrte i 2011-2015 fremsatte nettopp Ap og SV massiv kritikk mot at byrådet fattet vedtak om bruk av konkurranse. Det hjalp ikke den gangen at byrådet faktisk hadde fått fullmakter fra kommunestyret og at sakene derfor formelt ble behandlet korrekt og av kompetent organ. Det var ikke akseptabelt for de rødgrønne at slike saker ble delegert. De mente at kun kommunestyret selv skulle ha myndighet til å fatte vedtak i slike saker. Alt annet var udemokratisk.

Nå kan vi i alle fall konstatere at det er ganske langt mellom liv og lære for Ap, SV, MDG og Sp.

Kommentarer til denne saken