Styret i Avinor har besluttet å utsette utbyggingsvedtaket av den nye flyplassen i Bodø med ett år. Bakgrunnen er økonomiske problemer i selskapet, med et inntektstap på 7 milliarder kroner bare i 2020, på grunn av Covid 19-pandemien.

Samfunnsmålet med prosjektet er å frigjøre sentrumsnære arealer i Bodø til byutvikling, der formålet er kjøp, utvikling og salg av eiendom. Rullebanen skal flyttes 900 meter til en svimlende totalpris som allerede er på nesten 7 milliarder kroner. Et års utsettelse vil medføre en ytterligere prisstigning.

Dette er en merkelig affære for Avinor i og med at selskapet normalt ikke deltar i lokale byutviklingsprosjekter. Dersom det ikke er rene luftfartsbehov som er begrunnelsen for en ny lufthavn, er det åpenbare grunner til å stille spørsmål ved Avinors opprinnelige engasjement.

Avinor er et selvfinansiert selskap, der en stor del av inntektene er avgifter fra luftfarten. Utbygginger som er svært ulønnsomme og som fører til netto tap for samfunnet, slik Statens egen kvalitetssikring sier om Bodø-prosjektet, må dermed betales med økte avgifter for flypassasjerer i hele landet, også i Nord-Norge.

Avinors andel av finansieringen er i statsbudsjettet økt fra opprinnelig 1,8 milliarder til 2,2 milliarder. I tillegg skal Avinor dekke en såkalt prosjektrisiko på opp mot 1 milliard kroner. Det er ventet at denne prisen vil stige kraftig.

Den eneste måten prosjektet kan videreføres på, etter at Avinor setter foten ned for å ta all økonomisk risiko alene, er trolig at mer penger sprøytes inn i prosjektet via statsbudsjettene de neste årene. Det vil gå på bekostning av andre samferdselstiltak i Nord-Norge.

Flyplassen i Bodø er et viktig knutepunkt i Nord-Norge. Det er ikke vanskelig å stille seg bak krav om opprusting av rullebanen med en ny og tidsriktig terminal. Avinor legger selv til grunn at de kan rehabilitere flyplassen til en kostnad på 1,1 milliard kroner. Det vil være et fornuftig og ansvarlig alternativ.

Fellesskapet bør ikke belastes med regningen for et byutviklingsprosjekt som kan bli pengesløsing i en skala samferdsels-Norge ikke har sett maken til. Overskridelser er som vi vet normen i store offentlige prosjekter. Og her burde alle varsellampene lyse rødt hos regjeringen og samferdselsministeren allerede.

Avinor har med bakgrunn i sin økonomiske krise gjort det eneste riktige. Det gjør mindre vondt enn å la det gå ut over driften ved små flyplasser i Berlevåg, Mosjøen og Vardø.