I sitt åpne brev til styret ved UiT Norges arktiske universitet (Nordlys 13/1-21) peker tidligere rektor ved UiT, Jarle Aarbakke, på forhold som opplagt burde vært med ved vurdering før ansettelsen av Dag Rune Olsen som ny rektor ved UiT, forhold som Olsen ikke opplyste om forut for ansettelsen.

I følge politisk redaktør Skjalg Fjellheim (Nordlys, Nordnorsk debatt 3/1-21) sa Olsen nylig opp sin stilling som rektor ved UiB Universitetet i Bergen for å unngå såkalte «interessekonflikter». Fjellheim spør i debattinnlegget: «Er det ikke tankevekkende at UiT etablerer et ansettelsesforhold til en rektor som er uten tillit hos arbeidsgiveren han forlater», og videre: «Kan virkelig en som ser ut til å ha gjort seg uskikket i Bergen være den rette til å innta det absolutt viktigste vervet i Nord-Norge?».

Som ganske nylig avgått fra stilling ved UiT, og med hjerte for UiT sin vei videre, så gir tanken på at feil person kan bli ansatt en veldig dårlig magefølelse. Tillit innad i en institusjon, og i forhold til omgivelsene, er av aller største betydning. Når tilliten skranter allerede i utgangspunktet, så kan en organisasjon i verste fall komme til å slite med mistillit og konflikter innad og utad i uoverskuelig framtid.

Det er nok ikke rent få institusjoner eller arbeidsplasser som bittert har fått gjøre slik erfaring ved ansettelse av feil person, og skade kan være nær umulig å rette opp. UiT som viktig institusjon fortjener bedre enn en mulig turbulent periode som den det muligens legges opp til her.