Hadde dette skjedd på en europavei rundt hovedstaden, hadde samferdselsministeren blitt konfrontert med det både i stortingssalen og i nasjonale medier.

Steinraset som effektivt stengte E6 i Storfjord torsdag kom ikke som et sjokk for lokalbefolkninga. Men forløpet var ikke uten dramatikk. En fire meter høy klippe på over 50 tonn smelte ned i veibanen på Europa-veien ved Kvesmenes i Storfjord.

Det var bare flaks som gjorde at ingen ble skadet.

Denne godt trafikkerte strekninga mellom Oteren og Skibotn er rasutsatt og det har gått flere lignende ras langs strekninga tidligere - både vinter og sommer. Mange pendler langs denne veien, og det er en populær strekning for turister også.

E6 er livsnerven for næringslivet i hele Nord-Norge.

I Storfjord kommune er veien en del vår forbindelse til Finland. Over 100 vogntog kjører gjennom Skibotndalen på vei til og fra Finland hver dag. Det er få omkjøringsmuligheter i området, og omkjøringer kan innebære lange ventetider i fergekø over til Lyngseidet.

Ofte venter vogntog i et døgn eller mer før rasene blir ryddet og de kan frakte varer inn og ut av landet. Det hadde vært helt uakseptabelt de fleste andre steder i landet.

Ordføreren i Storfjord kommune, Geir Varvik (H) skrev i januar i år brev til samferdselsdepartementet der han ba om å at området igjen ble prioritert i Nasjonal transportplan.

Da hadde stein og snøras blokkert E6.

Det har i lengre tid vært snakk om tunnel i nærheten. Området lå i Nasjonal transportplan for 2018-2029, men har senere blitt tatt ut.

Dette er ett av eksemplene på hvor lite prioritert E6 er i Nord-Norge. Vi har sett dramatiske episoder i Kvænangen også - senest med brua ved Badderen som kollapset 31.mai.

E6 har også store trafikale utfordringer over Kvænangsfjellet der utenlandske vogntog og dårlig vær i mai førte til store forsinkelser.

Det er på tide at E6 blir prioritert lengst nord. Det er en livsviktig infrastruktur i en landsdel med få alternativer.

Både samferdselsdepartementet og Troms-benken på Stortinget bør snarest få den høyt på sin prioriteringsliste.