Så er vi der igjen. Etter en selvpålagt våpenhvile er Tromsø-avisa Nordlys i gang igjen med serieangrep på Bodø. I klassisk stil var Nordlys kjapt ute på lederplass for å skyte ned flyplass-planene i Bodø etter Avinor-styrets vedtak om utsettelse.

Som kjent må rullebanen uansett erstattes. Løsningen ved å bygge den nye en kilometer lenger sørøst vil frigjøre arealer tilsvarende størrelsen på dagens sentrum. Det vil gi plass til boliger, næringsliv, nyetableringer, arbeidsplasser og framtidig befolkningsvekst på ei trang Bodøhalvøy. Se på bildet. Det dokumenterer tydelig behovet for å gi plass til vekst.

Ikke nok med det. Dagen etter at Nordlys spenner beinkrok for byutvikling i Bodø følger sjefredaktør Helge Nitteberg opp med en kommentar der hovedpoenget er at «Det som er bra for Tromsø, er bra for Nord-Norge». Her trekkes Tromsø fram som den eneste løsningen for å skape ny folketallsvekst i nord. «Det som berger landsdelen fra å gå i minus, er den forventede veksten i Tromsø», skriver han.

«En annen realitet vi må ta innover oss, er den at vi blir mer sårbare hvis vi skal smøre tynt utover en langstrakt landsdel. Vi er for få mennesker i en stor geografi til å kunne gjøre det. I klartekst betyr det at vi har alt å tjene på å samle kraft og fagmiljøer», skriver han.

Gjett hvor alt skal samles? Riktig! I Tromsø. Selvfølgelig!

At Bodø ikke nevnes, er ikke overraskende. Nordlys-redaktøren her allerede skutt ned vekstmulighetene med sin leder om å stanse byutviklingsprosjektet her. Verre er det at han ikke har fått med seg at landsdelens tredje største bykommune, Rana, rigger seg for tidenes vekst på opp mot 12 000 nye innbyggere de neste årene. Fabrikker er under bygging og nye ansatte i batteriselskapet Freyr strømmer til fra hele verden. Kommunens største utfordring er å håndtere den forventede veksten.

Industriselskapet Aker sine storsatsinger i Narvik ofres heller ikke oppmerksomhet. Den samlede satsingen forventes å bidra med godt over tusen nye arbeidsplasser. I tillegg kommer ringvirkningene. Legg til VM-satsningen, så har Narvik potensiale til å bli en vekstvinneren i nord.

Andres muligheter er selvsagt vanskelig å få øye på, når man bare ser seg selv i speilet.

Etter mange kamper der Tromsø-avisa har gått på selvpåførte nederlag i argumentasjonen om høyere utdanning, regionreform, PCI og nå sist, Nordnorsk kunstmuseum, trodde jeg virkelig vi var kommet videre. Forslaget om en filial av kunstmuseet i Bodø ble jo håndtert som om det var en russisk invasjon.

Og til tross for at Nordlys stadig sutrer over det faktum at folk i Nordland endelig får rask hjertebehandling ved PCI-sentret, har ikke fagmiljøet i Tromsø klappet sammen. Det var jo hovedargumentet mot etablering i Bodø. Bare spør overlege Thor Trovik som tidligere ledet PCI-sentret ved UNN. Nå leder han filialen i Bodø.

Nordlys-redaktør Nitteberg oppfordret også Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen i sin artikkel til å ta ansvar for det som er best for Tromsø. Det var kanskje årsaken til at Wilhelmsen dummet seg ut med et ufint angrep mot ordførerkollega Ida Pinnerød. Han anklaget Pinnerød for at også Bodø hadde søkt om å bli en av EUs 100 klimanøytrale byer, et program som kan utløse store penger. Hadde Wilhelmsen snakket med sin egen kommunedirektør først hadde han fått vite at dette for lengst var avtalt og avklart i begge kommunene.

Kjære gode venner i nord. Tromsø er svært viktig for vekst i landsdelen. La oss være enige om det. Derfor er det fint at flyplassterminalen endelig bygges ut og at det tilføres offentlige arbeidsplasser innenfor viktige områder som helse og utdanning. Det var også helt på sin plass at Solberg-regjeringen flyttet hovedkontoret til Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond fra Oslo til Tromsø, ledet av en fiskeriminister fra Bodø.

Jeg har skrevet det før: Tromsø og Bodø burde legge unødvendig strid til side. De to største byene i nord bør bli vennskapsbyer. Vi må samarbeide der vi kan, og konkurrere der vi må. Vi må stå sammen for befolkningsvekst i hele Nord-Norge. Her deler vi på ledertrøya.

Potensialet for vekst er stort i begge byene, ikke bare i Tromsø. Politikere, mediekommentatorer og næringslivsfolk i Tromsø og Bodø bør være rause og heie på hverandre. Vi må også heie på Rana, Narvik, Alta, Harstad, Mosjøen, Finnsnes og resten av landsdelen vår.

Det er de to største nordnorske byene som med størst samlet kraft kan kreve en nasjonal politikk som ivaretar Nord-Norges interesser. Tromsø er ikke en problemet. Tromsø er en viktig del av løsningen. Men da må de ikke gjøre seg selv til problemet.