28. november markerte vi starten for forskningsprosjektet «I en verden av total krig: Norge 1939–1945». Det ledes fra UiT – Norges arktiske universitet, har Nordkalotten som utsiktspunkt og kan gi oss nye perspektiver på Andre verdenskrig.

Denne høsten har om lag 700 000 nordmenn vært på kino og sett «Kongens nei» – historien om de dramatiske aprildagene i 1940. Det gjør den til den suverent mest sette filmen i år.

Hva forteller det oss? Kanskje at Andre verdenskrig er det som i størst grad har formet Norge som nasjon i moderne tid. At det er en periode som var så skjellsettende at vi ikke kommer til å bli ferdig med den på lang tid ennå. At vi må fortsette å behandle erfaringene fra krigen gjennom denne typen historiefortellinger.

Samtidig har vi ikke mange igjen av dem som opplevde krigen. Det er over ett år siden nå at vi tok farvel med fange 79 231, Samuel Steinmann – den siste gjenlevende jødiske nordmann som kom tilbake fra dødsleirene. Det er ingen flere som kan bære vitne om grusomhetene der. Desto viktigere da, at vi husker.

De siste årene har vi sett nok av eksempler på at ytterliggående, populistiske bevegelser får oppslutning i frie valg. Det ville være naivt å tro at fascismen aldri kan vokse seg sterk igjen. At lengselen etter «den sterke mann» som kan ordne opp i alle verdens problemer, bare han får all makt, aldri vil finne ny grobunn.

Derfor må demokrati bygges i hver generasjon. Det betyr at hvert enkelt av barna våre må lære åkjenne og forstå hva demokrati er. Og hvorfor frihet, likhet og fellesskap er verdt å kjempe for.

I fjor markerte vi at det var 70 år siden krigen tok slutt. Som en del av denne markeringen, besluttet regjeringen å bevilge 20 millioner kroner til forskning som kan bidra til at denne sentrale delen av vår historie forblir levende; forskning som kan formidle bredden av de norske krigserfaringene – slik at de kan bringes videre til nye generasjoner.

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet vant frem i konkurransen – i samarbeid med Narviksenteret, Institutt for forsvarsstudier og NTNU. Oppstarten for forskningsprosjektet har jeg vært med på å markere på et seminar på Institutt for forsvarsstudier i Oslo.

Andre verdenskrig rammet hele landet – derfor er dette et nasjonalt prosjekt. Men som alle vet, er krigshistorien i Finnmark og Nord-Troms særegen – med brutale hendelser, tvangsevakuering og nedbrenning. Derfor synes jeg det er passende at dette prosjektet har «Nordkalotten som brennpunkt og utsiktssted», som det heter i beskrivelsen. Forhåpentlig vil vi få nye perspektiver på krigsopplevelsene til Nord-Norges befolkning.

Jeg gleder meg til å følge arbeidet til prosjektlederen, professor Tom Kristiansen, og alle prosjektdeltakerne i tiden fremover. For i likhet med alle nordmenn, føler jeg at denne forskningen angår også meg.