Torgeir Knag Fylkesnes (SV) får et skattekrav på over 477.000 kroner i forbindelse med pendlerboligskandalen, ifølge VG. Han får også svekket tillit hos egne velgere.

Skattekravet kommer av at Fylkesnes ikke har skattet for delvis utleie av sin leilighet i Tromsø mens han hadde pendlerbolig i Oslo. Han leide også ut en annen leilighet i hovedstaden, samtidig som han bodde gratis i pendlerbolig.

Tidligere har også TV2 meldt at Fylkesnes har hatt 1.026.644 kroner i økt inntekt for årene 2017 - 2020 for fordelen av fri pendlerbolig. VG har nå fått innsyn i at han skal skatte over 477.000 av denne fordelen.

Det er en alvorlig skattesmell, som fremstår som uforståelig for den jevne velger.

Bare åtte politikere har så langt valgt å være åpne om både størrelse på skattekravene de har fått ilagt og årsaken for smellen, skriver VG. Få har svart på forespørsel fra avisen. Torgeir Knag Fylkesnes er ikke en av dem. Han var heller ikke tilgjengelig for TV2 tidligere i høst.

Og han svarte heller ikke da Nordlys ringte om den siste utviklingen i denne saken.

Det er høyst kritikkverdig og uklokt å gjøre seg utilgjengelig for offentligheten på denne måten. Hvis det er slik at Fylkesnes sin skattesmell er forårsaket av dårlige råd fra Stortingets administrasjon, så er det åpenbart best å spille med helt åpne kort overfor sine egne velgere.

Hvis man har gjort feil, på tross av gode råd og veiledning, er det enda større grunn til å legge alle kortene på bordet.

Manglende gjennomsiktighet i denne saken svekker Fylkesnes sin posisjon, både i eget parti og hos den jevne SV-velger. Det at folk med høye inntekter skal betale av de godene de får i kraft av egne maktposisjoner, er viktige ideologiske prinsipp for partiet.

Fylkesnes, som nevnes som potensiell arvtager for partilederen Audun Lysbakken, er trolig svekket i kampen om ledervervet. Men også Tromsø og Nord-Norges posisjon på Stortinget blir svekket om tilliten til Fylkesnes blir svekket.

Han er en aktiv politiker for både byen Tromsø og Troms valgkrets. Flere ganger har han løftet viktige saker for byen på den nasjonale dagsordenen, som byvekstavtalen. Han sitter også i budsjettforhandlingene med regjeringen, en åpenbart viktig posisjon for en politiker som også representerer Troms.

Men i pendlerboligsaken har Torgeir Knag Fylkesnes gjennomgående vist dårlig dømmekraft. Og har fått en stygg ripe i lakken.