Gå til sidens hovedinnhold

Alta er fortsatt like viktig for Finnmark!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Finnmark fylkesting, som består av fylkespolitikere fra alle kommunene i Finnmark, har hele tiden ment at Alta er viktig for hele fylket. Det har vært riktig å bygge ut den videregående skolen, tannhelsetjenesten og å være med sånn at Finnmarkshallen i Alta kunne bli bygd.

Erfaringene viser at FrP og Høyre ofte var mot fylkeskommunens satsinger ute i kommunene. Målet for de to partiene har hele tiden vært å fjerne Finnmark fylkeskommune og dermed også fylkespolitikerne. Argumentene har vært at fylkeskommunen er et gjeldstynget slaveri. Dette viser seg å være langt unna virkeligheten.

I Finnmark fylkesting var det 35 representanter. Alle kommunene hadde minst en plass i fylkestinget. I perioden 2007 til 2011 var det 9 representanter fra Alta og Kautokeino. I de to påfølgende valgperiodene frem til 2019 har det vært henholdsvis 10 og 13 fylkestingsrepresentanter fra de to kommunene. Resten av representantene er fra de andre finnmarkskommunene. Dette viser med all tydelighet hvordan et stort flertall Finnmark har sett på nødvendigheten av å bygge i Alta.Den videregående skolen i Alta har rundt 1000 elever. Det betyr at et stort antall elever er borteboende elever og som hører hjemme i de andre kommunene i Finnmark.

Den stadig gjentatte, splittende og innholdsløse retorikken fra FrP i Alta om den forgjeldede fylkeskommune gjør det nødvendig å stille opp sammenliknbare tall for å vise hva som er virkeligheten. Rådmannen i Alta mener at vår oppstilling er feil om hva, som er gjelden er per innbygger i Alta. Han mener kommunens pensjonsforpliktelser ikke skal medregnes.

Pensjonsforpliktelsen er uansett en størrelse, som påvirker kommunens evne til å betjene gjeld og er i kommuneregnskapet betegnet som en del av total gjeld. Også fylkeskommunen har pensjonsforpliktelser. Så dette endrer ikke bildet av hva kommunens gjeld pr innbygger er sammenliknet med fylkeskommunes. Kommunens gjeld er nesten 5 ganger større. Finnmark fylkeskommune har en gjeldssituasjon, som den helt godt kan betjene også på lang sikt.

Vårt anliggende er å vise til at FrP i Alta driver med rene villfarelser ved å hevde at altaværingene er utsatt for en ren ørkenvandring i fylkeskommunale kontorer og til skade for Alta. Dette er fullstendig meningslaust å hevde.

Det er 320 fylkeskommunale lønnstakere i Alta. De arbeider i viktige stillinger, de er stabile skatteytere og pilarer i altasamfunnet. Finnmark fylkeskommune og Alta er i en sameksistens til det beste for alle oss som har valgt å bo og leve i Finnmark.

Kommentarer til denne saken