I spesialreportasjen «Byen vår» har avisa iTromsø satt søkelys på levekårene i Tromsø og de økonomiske forskjellene i kommunen. Avisa skal ha skryt for at den synliggjør folk som til vanlig ikke har en sterk og synlig stemme, og det er fortvilende at vi har mange i Tromsø som lever i fattigdom og under kummerlige forhold.

I lørdagens iTromsø fikk vi et lite innblikk i hverdagen til Rima og hennes familie. Rima og familien kom fra Syria til Tromsø i 2017 og fikk tildelt en kommunal bolig på nedre Tomasjord. Det er hjerteskjærende å lese om hvor elendig forfatning boligen er i, og hvilke forhold barna og de voksne lever under. Lekkasje fra taket, råtne panelbord, trekk fra vinduene og ei ytterdør som ikke kan lukkes. Til og med kommunedirektøren sier at boligene på Tomasjord bør rives.

Dette er uverdige forhold, og ingen burde ha det sånn! Dessverre er det gjort lite eller ingenting for å bygge eller skaffe kommunale boliger i Ap-styrte Tromsø kommune. Gjennom snart åtte år med rødgrønt styre er det brukt store ord om at de som sitter nederst ved bordet skal prioriteres, men lite er levert. Kristin Røymo (Ap) lovte 400 nye kommunale boliger i perioden 2015 – 2019, resultatet var 0. Gunnar Wilhelmsen (Ap) snakker på inn- og utpust om en boligsosial reform, men sliter med å komme i gang siden hans egen regjering velger å kutte i tilskudd til Husbanken til omsorgboliger i kommunen.

Dersom Høyre vinner valget i 2023 vil vi prioritere og sette fart på boligbyggingen i Tromsø. De høye boligprisene og mangel på bolig er en av de største utfordringene i Tromsø. Folk med lav inntekt og helt vanlig inntekt blir stående utenfor boligmarkedet.

For at flere skal inkluderes på boligmarkedet, vil Høyre sørge for at det bygges mer, reguleres mer og at saksbehandlingen går raskere. Høyre sin løsning er å samarbeide mer med private. Vi vil som en hovedregel at kommunale boliger skal kjøpes som del av nye, private byggeprosjekter, men ikke mer enn opp til 15% i hvert prosjekt.

På denne måten bidrar kommunen til å finansiere og igangsette byggeprosjekter, i en kommune som sårt trenger flere boliger. I tillegg sikrer man god spredning på de kommunale boligene og tilrettelegger for god integrering i ulike bomiljø.

Høyre er opptatt av at disse prinsippene også følges for utviklingen av Åsgårdmarka. Det bør være en andel kommunale boliger i hvert prosjekt som utvikles på tomta, noe som vil være best både for de som i fremtiden skal bo i de kommunale boligene og for raskest mulig finansiering og realisering av boligene som skal bygges der.