Som noen av dere vet er jeg en tidligere rusmisbruker, dvs. en blandingsmisbruker som brukte kokain, alkohol, amfetamin og store mengder med diverse beroliganes piller. Selv om jeg enda i dag sliter med den mentale helsa mi, så er heldigvis rusen historie nå. Men det skal sies at bak dette står det en enorm selvvilje med veldig god hjelp fra en super fastlege, psykolog og psykiatere. Så tusen takk til ett fantastikk hjelpeapparat jeg var så heldig å ha i Hammerfest og Finnmark, og ikke minst alle de som ventet på meg å ga meg en ny sjanse når jeg kom tilbake til det normale livet. Skulle bare ønske at alle var like heldige som meg! Dessverre er i dag det for sent for noen, men det er fortsatt mange å hjelpe.

I dag, i tillegg til alle mine politiske verv, sitter jeg bl.a. i styret til RIO. RIO er en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet. Og vi har hatt en stor innflytelse på rusreformen slik den er lagt fram i dag. En viktig sak for oss har vært avkriminaliseringa, da spesielt VI vet at straff ikke hjelper. Må også si at vår daglig leder i RIO Kenneth Arctander Johansen satt også i Rusreformutvalget som leverte en NOU i desember 2019. Regjeringens forslag til reform bygger på denne.

Rusreformutvalget var ledet av førstestatsadvokat hos Riksadvokaten, og tidligere leder for Straffeprosesslovutvalget. Utvalget fikk et mandat om å utrede og forberede regjeringens varslede rusreform. Dette oppdraget fikk de etter at et stortingsflertall bestående av Arbeiderpartiet, SV, Venstre og Høyre, vedtok å igangsette arbeidet med å flytte samfunnets ansvar for reaksjoner på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk, fra justis til helse - fra straff til hjelp. Dette er det man på juss-språket kaller for avkriminalisering, siden helsevesenet ikke er påtalemyndighet. En slik avkriminalisering er anbefalt av samtlige FN-byråer, Verdens Helseorganisasjon, FNs Høykommissær for Menneskerettigheter, Riksadvokaten, Psykologforeningen, Norsk Sykepleierforbund, Fellesorganisasjonen, Norges Institusjon for Menneskerettigheter, brukerorganisasjonene, og mange flere.

For å vurdere om Norge burde avkriminalisere, tok utvalget utgangspunkt i et kriminalpolitisk standpunkt om at straff er et tiltenkt onde som er stigmatiserende og må solid begrunnes. De tok også utgangspunkt i det ruspolitiske standpunktet om at skade henger sammen med nivået på bruk i befolkningen, og at det derfor er viktig å holde bruken lav.

Siden straff for bruk og besittelse typisk begrunnes med at det holder bruksnivået nede, konkluderte de med at denne sentrale antagelsen bak dagens politikk må kunne dokumenteres overbevisende.

Frykten for reform hviler nemlig på et udokumentert premiss om straffens kraftig avskrekkende effekt, der oppmykning i lovverket vil føre til økt bruk. Utvalget så til forskningen for å undersøke denne hypotesen, og fant ikke at den ble understøttet.

Gitt at det ikke finnes forskningsmessig belegg for å hevde at straff fører til merkbart redusert bruk, så anbefalte de, i likhet med FN og Verdens Helseorganisasjon, at det brukes andre virkemidler enn straff for å minimere skade fra rus. Denne posisjonen har siden blitt styrket med en ny kunnskapsoppsummering som inkluderer 114 forskningsartikler, og konkluderer med at man typisk ikke ser sammenheng mellom straff og bruk.

Det er viktig at vi forholder oss til det rettsstatlige prinsippet om at straff må begrunnes ettersom straff er et tiltenkt onde som er ment å oppleves som et onde. Det er ment belastende og er svært stigmatiserende.. Straff er ikke et helserettet forebyggingstiltak som vi kan bruke for sikkerhets skyld. Straffen rammer dessuten usosialt, der ungdom som har foreldre med mindre enn fire års høyere utdanning, straffes syv ganger mer enn ungdom der foreldrene har mer enn fire års høyere utdanning.

Arbeiderpartiet kan ikke stå for en uvirksom politikk der vi systematisk belaster og stigmatiserer arbeiderklassens barn. Rullebladet begrenser folk i deltagelse i arbeidslivet senere.

Nå viser det seg også, etter Riksadvokatens klargjøring, at politiet systematisk har brutt loven og krenket rusbrukere i alle år. Selv har jeg opplevet å bli stoppet med bil av politiet midt mellom Alta og Hammerfest og måtte kle av meg både buksa og trusa midt vinters fordi de ville undersøke om jeg gjemte narkotika der. Dette er dessverre bare ett av flere overgrep rusmisbrukere blir utsatt for.

Nå har vi muligheten til å rette opp i en historisk urettferdighet, og gi god faglig fundert hjelp, støttet av store nasjonale og internasjonale fagmiljøer, inkludert brukerne selv.

Ønsker dere alle lykke til under landsmøte, selv skal jeg selvfølgelig følge med over nett.

Alle skal med, også rusmisbrukere.

Med vennlig hilsen

Tom-Kristian Tommen Hermo
Hammerfest Arbeiderparti