Gå til sidens hovedinnhold

Alle elever har rett på tilpasset undervisning

Vi er alle forskjellige, men mange skoler klarer ikke å legge godt nok til rette for tilpasset undervisning. Høyre vil ha forsøk med faglig nivådeling i perioder, slik at flere elever kan løfte seg fra sitt utgangspunkt og oppleve mestring. Av Kent Gudmundsen, 1.nestleder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. På samme måte som noen barn og ungdommer henger litt etter med brøkregningen, er det noen barn som ligger litt foran. Alle er forskjellige, og alle lærer ulikt. Derfor er det viktig at vi ser hver enkelt elev og kan gi utfordringer og undervisning som gjenspeiler den enkeltes faglige nivå. Hvert år går om lag 10.000 elever ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Samtidig vet vi at det er ca. 90 000 elever i grunnskolen som har stort læringspotensial. Skolen må tilrettelegge like godt for begge disse to elevgruppene, og alle midt imellom. Ulike behov må møtes ulikt. Vi vet at mange skoler gjør en god jobb med tilrettelegging, og mange bruker allerede nivådeling i perioder i enkelte fag. Samtidig må vi erkjenne at ikke alle lykkes like godt med tilpasset undervisning i skolen i dag. Det er naivt å tro at vi skal klare å møte alle behovene til de ulike elevene, uten å se på nye løsninger. Høyre mener en utprøving av nivådeling i en kortere periode kan gi oss et bedre utgangspunkt for videreutvikling av skolen på dette området. Dette møter kritikk fra blant annet Arbeiderpartiet, men om de faktisk er opptatt av å få mindre forskjeller i skolen, så burde forslag som faktisk tar tak i forskjellene bli møtt mer positivt. Gjennom å ha forsøk med mer organisatorisk og pedagogisk differensiering på ulike skoler, kan vi lære mer om god tilpasset opplæring. Høyre er også opptatt av det sosiale og faglige fellesskapet på skolen, og vil derfor ikke ha permanent nivåinndeling i fagene. Vi tror også at elever har godt av å være i en klasse og at man lærer mye av hverandre i fellesskap. Skoler og lærere bør samtidig få større mulighet til å organisere undervisningen annerledes i kortere perioder, og at vi forsker på hvilken effekt det har for elevenes trivsel og læring. Vi kan ikke ha som mål at alle elever skal bli like, men at alle skal bli bedre og få den hjelpen de trenger, både de som strever og de som mestrer fagene godt. Forskjeller er uunngåelige fordi alle er forskjellige. Det er sånn verden er. Det er sånn mennesker er. Det er sånn elevene er. Derfor må vi ta tak i ulikhetene og forsøke å hjelpe og løfte alle elever, uansett utgangspunkt. Med Høyre i regjering har kunnskap i skolen vært noe av det viktigste vi har jobbet med i 8 år. Vi har innført en rekke tiltak for å sørge for at flere barn og unge lærer seg å lese, regne og skrive skikkelig, og ikke minst at flere fullfører skolen. Vi gjennomfører Lærerløftet som sikrer bedre kvalifiserte og faglig oppdaterte lærere. Siden vi kom i regjering har vi fått over 4500 flere kvalifiserte lærere i skolen, og vi håper dette vil gjøre det lettere for skoler å prøve ut nye måter å organisere undervisningen og styrke den pedagogiske praksisen. Det er viktig at vi sørger for at alle elever får den undervisningen og opplæringen de har rett på. Høyre har ambisjoner for hver enkelt elev, og Høyres kunnskapsskole gir muligheter for alle.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommentarer til denne saken