Gå til sidens hovedinnhold

Alle barn i Norge bør få lære hvorfor denne dagen feires

Lihkku sami álbmot beivviin - Lahkoe biejjine – Vuorbbe biejvijn – Gratulerer med samenes nasjonaldag!

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne helgen er det samenes nasjonaldag, og det er en dag mange barn både gleder seg til og har forberedt seg til i flere uker. I barnehager og skoler har barna pyntet med flagg og tegninger, øvd på å synge Sámi soga lávlla og Sámi álbmotbeaivi, og kanskje til og med øvd på teaterstykker.

Hjemme strykes kofter, sølvet pusses og finklærne ordnes i stand til den store dagen. Dagen er en festdag med kaker, brus og arrangement som vanligvis fyller idrettshaller, skoler og rådhus overalt i Sápmi med latter, glede og stolthet over egen og felles kultur. En dag man feirer sammen med andre. Flagget heises. Dagen feires annerledes i år enn tidligere. Men dagen skal feires.

Tilfeldig om 6. februar markeres i skolen

De siste årene har samenes nasjonaldag fått mer oppmerksomhet, også i media. Det er veldig gledelig, og det er viktig. Men i den norske skolen er det i dag lite undervisning om samisk språk og kultur. Det er lite undervisningsmateriell om samisk kultur, språk og urfolksrettigheter, til tross for at dette har fått en mye tydeligere plass i skolens læreplaner etter fagfornyelsen trådte i kraft høsten 2020.

Det er ofte opp til den enkelte lærer hvordan skoleklassene snakker om eller markerer 6. februar, til tross for at det er selve nasjonaldagen til en betydelig andel av Norges befolkning. Derfor er det viktig at alle barn i Norge får lære om bakgrunnen og hvorfor denne dagen feires.

Bakgrunnen for akkurat denne datoen er 6. februar 1917. Da ble det første samiske landsmøtet avholdt i Tråante, Trondheim, initiert av Elsa Laula Renberg. Dette landsmøtet er starten på en årelang kamp for samers rettigheter, anerkjennelse for egen kultur og retten til å være samisk. Kampen for samiske rettigheter fortsetter i dag.

Samiske barns rettigheter

FNs Barnekonvensjonen artikkel 30 fastslår at: «Alle barn fra urfolk eller minoriteter har rett til sammen med andre i sin gruppe å ha sin egen kultur, snakke sitt eget språk og ha sin egen tro». FNs bærekraftsmål 4.7 skal sikre at “alle elever tilegner seg den kompetansen om menneskerettigheter, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling”. Fagfornyelsen og nye kompetansemål sier at alle barn skal lære om samiske spørsmål. Barnekonvensjonen art. 29 sier også at alle barn skal lære om forståelse og vennskap mellom alle folkeslag og personer som tilhører urbefolkningen.

At den samiske nasjonaldagen har en naturlig plass i skolen og barnehagen skal være en selvfølge. At samenes nasjonaldag har en plass i Norge er en selvfølge. Det er viktig for samiske barn at også ikke-samiske barn kjenner til deres nasjonaldag, om bakgrunnen for den og hvorfor den feires. Det er viktig for samiske barns identitet og selvfølelse og gjør dem stolt av sin egen bakgrunn. Det er samiske barns rettighet at de får feiret dagen, og deres rettighet at alle har kunnskap og forståelse for hvorfor de feirer dagen.

Redd Barna har laget et undervisningsopplegg om hvorfor vi feirer samenes nasjonaldag. Det kan bidra til å gi barn og unge større forståelse og kunnskap. For det handler ikke om oss og dem, det handler om vårt store vi.

Kommentarer til denne saken