Gå til sidens hovedinnhold

All I Want for Christmas is NATO and EU

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er ikke mye jeg ønsker meg til jul. Det er kun én ting jeg trenger. Mer internasjonalt samarbeid i verden.

Vi lever i en urolig verden. Spenningene mellom øst og vest er til å ta og føle på. Donald Trump har utfordret grunnleggende demokratiske lover flere ganger enn jeg kan telle. Russland gjør sport i å spionere og hacke Norge og andre land. Kina presser på for å bli stormakt, og trosser menneskerettigheter og demokrati for å bli størst mulig. I en slik verden er Senterpartiets løsninger det siste vi trenger. Verden trenger ikke mindre samarbeid, mer nasjonalisme og en kald skulder fra Norge. Vi må styrke de samarbeidene vi har.

Mine favoritt-samarbeid er Nato og EU.

Alle som vil ha fred bør være Natos største fan. Med økte spenninger i verden kan det verst tenkelige skje. Fredstiden er over, og internasjonale krefter kommer for å okkupere Norge. Nordområdene vil være det letteste området for å rulle inn militære styrker. Mitt hjemsted, Nord-Troms, vil være det sørligste området vi kan satse på å redde liv, helse og hjem. For det første, verdien av et sterkt nok forsvar kan ikke understrekes godt nok. For det andre, vi er helt avhengige av hjelp. Klarer vi å holde barrikadene med et sterkt norsk forsvar, kan vi kun reddes med hjelp tids nok. Den hjelpen får vi av våre allierte land i forsvarsorganisasjonen Nato. Denne hjelpen kommer antakelig kun fra Nato alene.

Heldigvis er dette worst case scenario. For oss som elsker Norge og det norske forsvar er dette forhåpentligvis bare et mareritt vi kan tenke oss til. Likevel, uten Nato-samarbeidet hadde pipa i dag hatt en annen låt. Vi hadde sett flere og mer intense konflikter enn i dag, flere land hadde utfordret hverandre, og vi hadde hatt enda større pissekonkurranser mellom stormaktene enn det vi allerede ser i dag. Vi må vise resten av verden at Nato står sterkt sammen, og at vi er klare for å kjempe for hverandre.

Norge er Nato i nord, og samarbeidet må styrkes. Det er verdens viktigste samarbeid for internasjonal sikkerhet. Vi trenger mer alliansebygging og flere vennskap. Norge og andre allierte trenger militær oppbygging vi faktisk kan være stolte av. Vi trenger en ny president i USA som skjønner viktigheten av Nato, og ikke undergraver demokratiet. For at vi skal kunne forsvare hverandre i krigstid, må vi trene og øve sammen i fredstid. Derfor trenger vi flere militære øvelser på norsk jord. Vi må gjøre alt vi kan for å sikre fred og stabilitet.

Mitt andre favoritt-samarbeid i verden er EU. Si hva du vil om EU, men de positive sidene er ikke til å se forbi. EU sørger for fri flyt av varer, tjenester, kapital og mennesker innad EU. Det gjør at land får solgt varene sine til andre land, skapt flere skatteinntekter til seg selv, økt rikdom som kan brukes på helsetjenester og skole, og folk kan velge mer selv. For eksempel hvor de vil jobbe, hvor de vil reise på ferie med familie og venner, og hvor de vil studere. Misforstå meg rett, EU har sine utfordringer.

Den største utfordringen for både EU og Norge, er at Norge ikke er et fullverdig medlem. Gjennom EØS-avtalen får vi rett på mye av det samme. For eksempel solgt fisken vår, sendt studentene våre for å ta utdanning, streamet netflix, reist på chartertur til Spania, og solgt og kjøpt varer på EUs indre marked. Likevel, vi står utenfor som en lillebror uten de samme rettighetene som alle andre. Vi får blant annet ikke være med på å bestemme hvilke lover og regler som skal gjelde, og vi har fortsatt handelsbarrierer som hindrer kjøp og salg av varer. Vi kunne vært en positiv bidragsyter som sørger for stabilitet, gode avgjørelser, og blitt en enda mer troverdig handelspartner for andre.

Det er skummelt og farlig at flere og flere partier på venstresiden vil dra oss ut av grunnleggende samarbeid. Senterpartiet vil dra oss ut av EU og EØS-samarbeidet, SV vil ha oss ut av Nato, og hvem vet hva Arbeiderpartiet vil. Vi trenger stabile partier som er klare for å kjempe for internasjonal sikkerhet, menneskerettigheter, handel og vennskap. Høyre er det partiet for meg.

Vi har det godt i Norge. Derfor trenger vi ikke ønske oss særlig mye til jul. Vi kan ønske oss fred på jorden, at konflikter løses, at menneskerettigheter sikres, og at flere kan løftes ut av fattigdom. Dette får vi ikke med mer nasjonalisme, handelsbarrierer, og "meg-meg-meg"-holdning. For en bedre verden trenger vi mer samarbeid, ikke mindre.

Kommentarer til denne saken