Ting vi før tok for gitt ble plutselig revet bort fra oss da hoteller, restauranter, uteliv, opplevelser og kultur ble delvis eller helt stengt ned. Det er dette som gjør at Tromsø er et godt sted å bo og besøke, og ifølge en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av NHO Reiseliv, er det dette vi har savnet aller mest under pandemien; frihet til å reise, oppleve nye ting, dra ut og spise, danse og dra på konsert.

Etter to mørke år med sosial nedstenging kan vi endelig møtes igjen. Reiseliv og kulturbransjen i Tromsø er utrolig takknemlig for den støtten de har opplevd fra lokalbefolkningen under pandemien, og vår oppfordring er å fortsette å støtte dine lokale favoritter. For selv om meteren er borte og hoteller, restauranter, uteliv og kultur endelig får lov til å drive som normalt, vil det ta tid for mange å hente seg inn igjen.

Reiseliv og kultur ble hardt rammet under pandemien, og mange reiselivsbedrifter i Tromsø vil fortsette å slite i lang tid – selv om samfunnet er åpnet opp igjen. Men, ifølge en fersk rapport fra analysebyrået Menon Economics vil reiselivsnæringen reise seg igjen. Menon estimerer at norsk reiselivs omsetning vil øke med 45 prosent frem til 2030, og at det er oss nordmenn som kommer til å fortsette å være det aller viktigste markedet for norsk reiseliv i årene som kommer. Det forventes en stor vekst innen feriemarkedet spesielt, og aller sterkest vekst blant lokalbefolkningen.

Det er mange som har oppdaget at man ikke nødvendigvis trenger å reise langt for å få den perfekte sommerferien, eller helgeturen med gode venner. Reiselivet i Tromsø har brukt pandemien til å tenke nytt og mange har lykkes med å omstille for å tiltrekke seg nye markeder. Ifølge en fersk undersøkelse blant NHO Reiselivs medlemmer tror 7 av 10 reiselivsbedrifter i Troms og Finnmark at pandemien har endret folks reisemønstre og adferd, og at det vil kreve endringer og omstilling i reiselivet – også etter pandemien.

En dobling av utenlandske turister frem mot 2030

Selv om det er oss nordmenn som er det viktigste markedet for norsk reiseliv, er det ingen tvil om at Tromsø igjen vil myldre av utenlandske turister i fremtiden. Opplevelsesaktører som tilbyr nordlysaktiviteter, hundekjøring, samiske opplevelser, hvalsafari, fjordturer og attraksjoner som Fjellheisen eller Polaria og hoteller The Edge og Comfort Express har bidratt til å bygge Tromsø-regionen til et attraktivt reisemål.

Byen har hatt en fantastisk vekst av utenlandske besøkende før pandemien traff oss, og har en større andel utenlandske turister (40 prosent) enn landet samlet sett (29 prosent). I følge Menon vil vi se en vekst av utenlandske turister til Norge på over 50 prosent frem mot 2030. Eksportinntektene fra utenlandske gjester vil vokse fra 59 milliarder kroner i 2019 til 90 milliarder kroner i 2030.

Prognoser viser at etterspørselen etter særlig naturbaserte opplevelser vil forsterkes i årene som kommer. Aktiviteter og opplevelser i norsk natur kommer til å bli mer og mer populært, men også det urbane Norge, og her stiller Tromsø sterkt i konkurransen om gjestene. Tromsø er kåret til et av verdens beste reisemål for opplevelser av verdens største reisenettsted Trip Advisor, og restauranter som Mathallen og Smak, samt kulturarrangementer som Nordlysfestivalen bidrar til å skape et fantastisk servering- og kulturtilbud i byen.

Vi må aldri igjen stenge ned en så viktig næring

Nå er det viktig at både lokale og nasjonale politikere støtter opp om reiseliv og kulturbransjen i gjenreisingsfasen, og sier ja til lokale initiativ som skaper arbeidsplasser og verdiskaping lokalsamfunnet er avhengig av. For reiselivet er kommunens beste venn. Tromsøs reiseliv sysselsetter 5855 ansatte som genererer 200 millioner kroner i personskatteinntekter til kommunen (Menon Economics, 2019).

Flere turister er positivt og bra for kommunen fordi det betyr flere arbeidsplasser og økte inntekter til kommunekassa. Og flere arbeidsplasser gir økt bolyst. Det er hoteller, restauranter, kultur og uteliv som gjør at Tromsø er et godt sted å bo, og en attraktiv by å besøke. Det er disse arenaene som gir oss påfyll, mening med livet, sosial glede og lykke. Det har pandemien lært oss, og det må vi huske på skulle det oppstå nye virusvarianter eller pandemier i fremtiden: Vi må aldri igjen få en nedstenging av en hel næring som er så viktig for folks sosiale liv og mentale helse.