Gå til sidens hovedinnhold

Alarmen går

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

I en åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite på Stortinget tirsdag gikk NHO Luftfart knallhardt ut mot to nye planlagte storflyplasser i Nord-Norge, i Rana og Bodø. Disse har en samlet investering på mellom åtte og ti milliarder kroner, før overskridelser, som er sannsynlig.

De to flyplassene blir liggende kun 10 mil fra hverandre i luftlinje, så og si hele lufthavnpotten i Nasjonal Transportplan de neste 12 årene skal brukes på to enkeltprosjekter i nærheten av hverandre. Eksperter advarer og peker på at flyplassene preges av mangelfulle utredninger og negativ samfunnsnytte.

NHO direktør Torbjørn Lothe sa i høringen at luftfarten er en næring i knestående, det står om overlevelse i et internasjonalt luftfartsmarked. For Nord-Norges del vil kampen fremover stå om å berge hovedtrekkene i det eksisterende rutemønsteret etter pandemien.

Luftfarten i Norge finansieres av brukerne, altså flypassasjerene. Flyselskapene belastes for statens investeringer gjennom avskrivinger og årlige krav til kapitalkostnader.

Ifølge NHO Luftfart har bransjen ikke noe ønske om de nye storflyplassene. Rana er helt unødvendig fordi passasjergrunnlaget mangler, sa Lothe, og i Bodø er det ifølge bransjeorganisasjonen godt nok med en nedskalert løsning der dagens rullebane og terminal blir oppdatert og vedlikeholdt.

Lothe advarte mot at konsekvensen,dersom flyplassene bygges, vil bli en kraftig økning i lufthavnavgifter i hele landet. Store prosjekter i regnskapene til Avinor må betales av vanlige reisende.

Fylkesrådslederen i Nordland, Tomas Norvoll, går i rette med NHO Luftfart, som han mener sprer usikkerhet i en kritisk fase. Han mener det er et uttrykk for at flybransjen ikke ønsker noen prosjekter i Nord-Norge. Norvoll har et poeng i at man ikke nødvendigvis kan legge lønnsomhet til grunn for infrastruktur i nord, da hadde det blitt smått med utbygginger.

Vi er likevel ikke sikre på at det er en god ide å trekke Nord-Norge-kortet i akkurat disse sakene. Debatten rundt flyplassene har avdekket at dette er lokale prosjekter uten brei oppslutning i landsdelen, til tross for at det er flertall på Stortinget for å gjennomføre dem.

Spørsmålet er om Stortinget bør se etter nødbremsen. Normalt sett vil det veie tungt når når luftfartsnæringen selv, som skal betjene anleggene, slår så tydelig alarm. Dessuten er det i store deler av regionen sterk bekymring knyttet til om den massive pengebruken vil skje på bekostning av andre og viktigere formål. I tillegg er det en berettiget frykt for at småflyplasser i omlandet legges ned. Alt dette bør være en del av Stortingets vurdering.

Det fremstår som urimelig at det skal foreligge krav om at landsdelen må stå sammen om alle saker, like lite som hele landsdelen kan tas til inntekt for alle unyttige tiltak. På den annen side kan man spørre om vi i Nord-Norge er tjent med ørkesløse debatter om beslutninger som allerede er tatt.

Kommentarer til denne saken