I Tromsø bor 32 prosent av husholdningene i leide boliger, ifølge en sak i Nordlys. Det gjør Tromsø til Norges største leieby.

Utleierne er som regel privatpersoner som betaler for eget boligkjøp med å leie ut deler av boligen. Leieprisene drives altså opp av helt vanlige middelklassefamilier i vår by.

Mange av dem som bor i leide boliger har så høye kostnader med å bo, at de sliter med å spare seg nok egenkapital til å kjøpe noe eget.

Hvis de kjøper noe eget, så er de ofte avhengige av å leie ut deler av boligen for å ha råd til å betale eget lån.

Dette fører til en ond spiral, der kostnadene med å bo i byen blir stadig høyere.

Leiemarkedet i Tromsø er i stor grad dyrt, dårlig og ustabilt, kan professor Torill Nyseth fortelle til Nordlys.

Det har vært liten oppmerksomhet rundt utviklingen i leie-segmentet i Norge fordi leie er ansett som en midlertidig boform. Men for mange i pressområder som Tromsø, er den slettes ikke det.

Og markedet er dårlig regulert og svakt kontrollert. Markedet presses også av at mange leier ut boliger gjennom Airbnb.

Totalt fører dette til at vi får en ytterligere klassedelt boligmarked i Tromsø, der folk med helt alminnelig inntekt innen service, handel, helse, renhold, og lignende havner i skvis: Ikke er de vanskeligstilte slik at de får tilgang til kommunale boliger. Og ikke klarer de å skaffe nok egenkapital til å komme inn på eiemarkedet.

Det pressede mellomsjiktet av leietakere blir stadig større i Tromsø.

En aktiv kommunal utleie-sektor kan avhjelpe denne vanskelige situasjonen. Statlig regulering er også på overtid. Leieboerforeningen har løftet behovet for et nytt boligutvalg der nye løsninger for boligsektoren kan drøftes av Stortinget.

Det er det all grunn å støtte. Boligmarkedet har endret seg voldsomt på ti år, siden sist man drøftet dette.

Ikke minst har utleie av Airbnb enheter eksplodert. Denne typen utleie bør ytterligere begrenses i pressområder som Tromsø.