Narvik-ordfører Rune Edvardsen (Ap) sier i et intervju med lokalavisa Fremover at han har null tro på regjeringens planer om elektrifisering av Melkøya, gjennom en storstilt utbygging av vindkraft i Finnmark.

Edvardsen er en av Arbeiderpartiets mest profilerte ordførere i Nord-Norge. Nå er han lei av å få kjeft fra velgerne ved valgkampbodene i Narvik. Lojaliteten til Ap-ledelsen har en grense, som i Edvardsens tilfelle virker å være passert.

Gjenvalget kan glippe på grunn av beslutninger som tas i Oslo. Han ser ingen annen utvei enn å markere avstand til egen statsminister, i et håp om å berge stumpene etter at valgkampen tok en brå vending, da Støre og Aasland steg om bord på flyet til Hammerfest.

Edvardsen er altså kritisk til at regjeringen låser fast nordnorsk vannkraft til å elektrifisere Equinors gassfabrikk.

Han frykter høyere strømpriser og negative konsekvenser for næringsliv, ikke minst Akers planlagte prosjekt i Narvik, og andre prosjekter som er på tegnebrettet i landsdelen.

Når kalenderen viser 2030 eller 2033 – to årstall som er nevnt i forbindelse med elektrifiseringen av Melkøya – antar han at forsøket på massiv vindkraftproduksjon i Finnmark har strandet, og at kraft til LNG-fabrikken må hentes fra andre deler av landsdelen, også fra Ofoten og nordre Nordland.

Den enorme mengden ny vindkraft som planlegges i Finnmark, er nemlig ikke det samme som stabile forsyninger 365 dager i året.

Når det skal bygges like mye som forbruket før elektrifiseringen, snakker vi om 3000 megawatt ny vindkraft, hvis man benytter Statkrafts modeller.

Det tilsvarer cirka 100 nye vindparker lik den Edvardsen har i sitt eget nabolag på Nygårdsfjellet ved Narvik.

At han anser Støre og Aaslands tidsplan som urealistisk, er ikke overraskende, i nord er Edvardsen kjent for å ha politisk tilhold i de lavere skylagene.

I tillegg viser Narvik-ordføreren til at man må ta høyde for konfliktnivået knyttet til reindrift og naturvern i landsdelen.

Edvardsen målbærer trolig det mange av Aps tillitsvalgte i nord tenker, men som få våger å si høyt.

Edvardsen argumenterer for kjernekraft som et alternativ. Det kan man mene mye om, og det er forså vidt ikke det mest interessante heller.

Det som blir lagt merke til, er at han er den første Ap-ordføreren som bryter ut for å fortelle at det finnes andre løsninger, som ledelsen i Arbeiderpartiet ikke er villige til å diskutere. Tidligere har Helga Pedersen (Ap) gått ut med innsigelser om storslått vindkraftutbygging i nabokommunene til Tana.

Også der rustes det til åpenlys motstand.

Edvardsen og Pedersen kan bli store stein i skoa fra nord, for Ap-ledelsen.

Et Ap som hadde glemt å sjekke hvor skoen trykker, før de som lyn fra klar himmel tok beslutningen om Melkøya-elektrifisering.