For Arbeiderpartiet er det viktig å slå ring om en felles offentlig helsetjeneste, styrt av fellesskapet og finansiert over skatteseddelen. Det skal være trygt å bo i Troms uavhengig om du bor på Skjervøy, i Øverbygd eller midt i Tromsø sentrum. For, tilgangen til en gode og likeverdige helsetjenester i Troms er en forutsetning for å bygge trygge lokalsamfunn og for å legge til rette for vekst og utvikling.

Det skal ikke være slik at mangel på midler medfører et dårligere helsetilbud for innbyggerne i Troms sammenlignet med landet for øvrig. Mange av innbyggerne i Troms har lange avstander inn til sykehus, og Arbeiderpartiet vil øke bruken av lokalmedisinske sentre, helsehus og fylle på med spesialisttjenester slik at man kan få utført enkle helsetjenester nærmere hjemmet. Derfor vil Arbeiderpartiet ha en sterkere nasjonal helseberedskap, særlig innenfor legemiddeltilgang, akuttmedisin og kritisk helsepersonell.

Ved manglende akuttberedskap skapes det utrygghet i befolkningen. For eksempel, da det ble gjort operatørbytte i luftambulansetjenesten, levde vi i nord med svekket beredskap over en lengre periode. Dette satt vår trygghet i Troms på prøve og slik skal det ikke være. Folks trygghet avhenger av at hjelpen kommer når de trenger den og Arbeiderpartiet vil derfor satse tungt på akuttmedisin og distriktsmedisin. Arbeiderpartiet vil ved neste korsvei gjennomføre en statlig overtakelse av luftambulansen.