Bare i løpet av de siste 14 dagene har både kommunen, konserndirektøren i Sparebank 1 og Tromsø Sentrum på ulike måter fremhevet viktigheten av å utvikle Tromsø til en viktig turistdestinasjon.

Når MDG fremhever at en slik satsing også kan ha sine negative, miljømessige sider, så er jeg helt enig i det. Det må derfor bli viktig både for næringa og kommunen, å se til at en ekspansjon innenfor denne næringa skjer innenfor gode og betryggende miljømessige rammer.

Personlig vil jeg gjerne fremheve utviklinga av Tromsø gamleby, som et prosjekt med mange positive sider i så henseende. La meg begrunne det på følgende vis:

For det første vil en utvikling av denne bydelen i seg selv bli et miljøprosjekt Ved å utvikle denne bydelen, vil Tromsø få muligheten til å gjøre en større del av sentrum helt bilfritt. Ved å vektlegge utviklinga av små, men viktige grøntarealer i området, herunder beplantning av trær og blomster, vil bydelen fremstå som en «grønn lunge» midt i sentrum.

For det andre: Gamlebyens næringsprofil bygger på små enheter, nisjeprodukter og et kortreist vareutvalg. Smått er godt, også i miljøsammenheng,

For det tredje så vet vi, at Europas fantastisk flotte gamlebyer også virker svært forlokkende og tiltrekkende på byens egen befolkning, samt byens eget omland/distrikt. «Kortreist turisme», med andre ord.

For det fjerde vet vi at gamlebyene fungerer som svært så populære turistmål. Tromsø har, som den eneste byen i verden nord for Polarsirkelen, sitt eget gamlebyområde. Vi har med andre ord en turistattraksjon midt i sentrum som vi vet vil virke svært forlokkende på turistene. Om nordlyset skulle forsvinne, om hvalene skulle forsvinne, ja, om snøen skulle forsvinne, så vil gamlebyen uansett ligge der med alle sine flotte tilbud. I uoverskuelig framtid.

For det femte: Hvordan gamlebyen kan fremstå som et miljøfyrtårn, og et foregangs-eksempel innenfor moderne byutvikling, bør bli gjenstand for et eget prosjekt i prosjektet.

La meg til slutt henlede oppmerksomheten på en nylig skrevet artikkel, ført i pennen av Riksantikvar Hanne Geiran. Hun skriver blant annet:

«På oppdrag fra Riksantikvaren har Norstat gjort en undersøkelse om sommerferien 2020. Tusen respondenter fikk spørsmål om alt fra naturopplevelser til hotell og restaurantopplevelser, kulturliv og om de hadde besøkt kulturminner og historiske steder, bygninger eller attraksjoner. Det viser seg at de som besøkte kulturminner også var de som meldte om høyest tilfredshet med ferien sin. (…).

Kulturminner og historiske miljøer utløser en betydelig andel av omsetningen i reiselivet. Det viser tall fra Menon Economics sin undersøkelse «Verdien av kulturarv» fra 2017, så vel som reiselivstall fra Innovasjon Norge.»

Med andre ord: Turisme, miljø og gamleby er akkurat den miksen som Tromsø sentrum er i behov av akkurat nå.