Det frie ord, den frie tanken og et uavhengig akademia kan kun eksistere i et fritt demokrati. Akademia står i dag på skuldrene til alle de som opp gjennom historien har kjempet for frihet og demokrati, og Norges evne til å forsvare sin selvstendighet er en eksistensiell forutsetning for de uavhengige akademia. Demokratienes historie er også en historie om væpnet kamp mot tyranni og undertrykkelse. Tyskland kunne ikke vært bekjempet med fredelige midler og demokratiene kan bare overleve dersom de i ytterste konsekvens kan forsvare seg med militær makt. Er man opptatt av å leve i et demokrati er det krevende å være i mot et væpnet nasjonalt forsvar. Forsvarets viktigste oppgave er å sikre freden og vår selvstendighet.

Er det noe Corona-pandemien har vist oss så er det at vår beredskap påvirker og angår oss alle. Helsepersonalet som bærer enn større del av Corona-byrden enn oss andre, fortjener å bli sett og anerkjent for den belastningen de tar for fellesskapet, - selv om de har valgt sin yrkesretning selv. Uniform på jobben dagen handlet ikke om at Heimevernet eller de vernepliktige ønsket å feire seg selv. Arrangementet handlet først og fremst om å vise at forsvarssak er en integrert del av samfunnet og at noen av oss bærer et ekstra stort ansvar for vår frihet og selvstendighet.

Forsvaret og Heimevernet er upolitiske organisasjoner, og forsvarsfolk skal som representanter for statsmakten ikke ha noen plass i det politiske ordskiftet. Men de vernepliktige kan kreve at fellesskapet anerkjenner og respekterer den plikten det har pålagt dem. Denne respekten vises ikke ved at de vernepliktige gjemmes vekk, som noe man ikke vil kjennes ved, og som kun skal tas frem ved krise eller krig. Det er et sunnhetstegn for demokratiet at det er uenigheter om innretningen av vårt forsvar, men hele samfunnet må kunne samles om å anerkjenne de som fellesskapet har pålagt å bære byrden for vår nasjonale sikkerhet. Når Norges forsvar er bygget på allmenn verneplikt er forsvarssak en samfunnskontrakt og en dugnad som angår oss alle. Plikten til å verne landet handler om langt mer enn å sette de tjenestegjørende vernepliktige i stand til å utøve våpenmakt. Totalforsvaret handler først og fremst om at resten av samfunnet plikter å støtte de få som vi har pålagt å kjempe på vegne av de mange.

Tromsø militære samfunn TMS er en ideell paraplyorganisasjon for forsvarsrelaterte foreninger i Tromsø. TMS har som formål å øke interessen for utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk i regionen. TMS ønsker å anerkjenne den vernepliktige offiseren Andreas Bringsjord for at han sto frem og frontet en debatt som åpenbart var riktig og viktig å ta. TMS vil også anerkjenne ledelsen ved UiT for å ha snudd i saken om uniformsdagen.