Gå til sidens hovedinnhold

Abid Raja er på tynn is, nå faller han snart helt gjennom

Abid Raja burde ikke være den første til å dele ut høystemte leksjoner om rolleforståelse.

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Abid Raja toer sine hender og insisterer på en armlengdes avstand til styret ved Nordnorsk kunstmuseum. I sitt svar til meg gjemmer han seg bak formalisme. Han fraskriver seg alt ansvar for kaoset som har oppstått ved museet.

Derfor vil han heller ikke anmode styreleder Grete Ellingsen om å gå av, til tross for at museet ligger med brukket rygg og samene nå nekter å stille ut sin kunst ved museet, fordi de ikke vil bli assosiert med styrelederen Raja beskytter.

Han skriver med stort patos om museers egenstyre. Men Raja er slett ikke så politisk impotent som han later som.

For kulturministeren har jo allerede overstyrt og overkjørt Nordnorsk Kunstmuseum. Og det til de grader. Han har åpnet opp for en avdeling i Bodø, uten at det foreligger noe styrevedtak om dette i museets egne organer. Og uten at Nordnorsk Kunstmuseum har sendt høringsinnspill til Rajas museumsmelding og ytret noen slike ønsker.

For Raja er det nemlig helt uproblematisk å gripe direkte inn i museets prioriteringer. Men bare når det passer ham. Derimot vil han ikke gripe inn i styrets grusomme behandling av selve museet, kunstmiljøet i Nord-Norge og de ansatte.

I mange tiår har samefolket kjempet for sitt eget nasjonale kunstmuseum i indre Finnmark, uten å ha blitt hørt. Nå rykker andre kraftig forbi i køen. På rekordtid – med en saksbehandling på noen få måneder - har Raja gitt grønt lys for en avdeling av Nordnorsk kunstmuseum i Bodø. Uten at fagpersoner ved Nordnorsk Kunstmuseum har vært deltakende i prosessen. De er knapt nok informert i det hele tatt om det som har foregått på bakrommene.

En ting er at Raja går god for en haltende prosess uten involvering. Enda verre er de innholdsmessige planene om Bodø-museet som foreligger. Hvilken kvalitetsmessig vurdering har egentlig Raja foretatt? Planene som er nedfelt virker sammenrasket og kunstfaglig svakt, ja nesten reaksjonært, det finnes absolutt ingen tanker om verken kunstsyn eller retning.

Alt er preget av hastverk. De eneste som er nevnt i et 21 sider langt dokument om saken som Nordland fylkeskommune har utarbeidet sammen med Bodø Kommune og Se Kunst, er noen gamle borgerlige Bodø-kunstnere. Det samiske er ikke nevnt med ett ord. Burde ikke Raja trukket i nødbremsen, han som kjemper så hardt for «samisk språk, kultur og samfunnsliv»?

Kanskje har Raja bare glemt å minne lobbyistene fra Bodø om at det bor samer i Nordland? Avdelingen er i stedet rammet inn som et nordlandsmuseum med egen profilering, forkledd som "filial", tilfeldigvis også med alle museumsfunksjoner og større areal enn modermuseet i Tromsø.

At noe slikt er hastet gjennom i Rajas museumsmelding i løpet av et halvt år, er oppsiktsvekkende, og viser alarmerende mangel på kunnskap om hvordan saker må forankres politisk for å vinne tilslutning.

Spørsmålet blir nå hvordan Raja praktiserer sitt prinsipp om armlengdes avstand. Hvilken kontakt har det egentlig vært mellom statsråden og fylkesrådet i Nordland? Skulle ikke spørsmål om filialisering av virksomheten være opp til kulturinstitusjonens eget styre og fagfolk å beslutte?

Alt tyder på at saken for lenge siden er løftet vekk fra styret og de kunstfaglige miljøene. Løsninger er blitt til i tett dialog mellom departementet og lokalpolitikere og byråkrater i Bodø, uten samtaler verken med museets ansatte, kunstorganisasjonene i Nord-Norge, eller dagens vertskommune Tromsø.

Det hele er selvfølgelig fullstendig spinnvilt. Det er som om en fylkesråd i Trøndelag utformet et innspill om en filial av Nasjonalmuseet i Levanger, uten å involvere museets styre og fagfolk. Det ville selvsagt vært uaktuelt for Kulturdepartementet å akseptere noe slikt. Og hvis de hadde gjort det, så hadde de politiske tilbakemeldingene vært mye mer aggressive fra Oslo, enn det som nå kommer fra Tromsø. Men siden dette er langt borte fra, i Nord-Norge, synes Raja alle snarveier er i orden.

Så det er slett ikke sant at Raja holder en armlengdes avstand, og det bør han nå innrømme. Prosessen han har iverksatt i nord er utelukkende politisk styrt, og politisk villet.

Men å uttrykke politisk vilje til å sikre og redde omdømmet til Nordnorsk Kunstmuseum, er altså helt uaktuelt for Raja fordi det går på tvers av hans «rolleforståelse».

Kulturministeren er virkelig ute på tynn is nå. Snart er det vår i nord, og da kan Abid Raja komme til å falle fullstendig gjennom.

Etterord: Når styreleder Grete Ellingsen inviterer til «dialogmøte» om krisen uken over påske, så er ingen representanter for kunstnerne i Nord-Norge invitert. De får likevel lov til å komme etter å ha invitert seg selv! Det er et avslørende bilde på hvilket styre Raja gir sin helhjertede støtte til. De bryr seg ikke om kunst, alt er politikk. Kan Abid Raja vennligst forklare hvorfor han har plassert disse folkene i styret ved et nasjonalt kunstmuseum?

Kommentarer til denne saken