Gå til sidens hovedinnhold

Abid har abdisert

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Trykksverten rakk ikke engang å bli tørr på tryglebrevet som ansattes tillitsvalgte ved Nordnorsk Kunstmuseum sendte til kulturminister Abid Q. Raja (V), før han tråkket i salaten.

I brevet uttrykte flertallet av de ansatte mistillit til sitt eget styre og styrets valg av advokat Odmund Enoksen. De ansatte følte seg tynget av det de oppfattet som Enoksens antisamiske holdninger, noe som vanskeliggjorde deres arbeidsforhold. Det er oppsiktsvekkende at anklager om antisamiske holdninger ikke engang ofres en forbigående offentlig kommentar fra landets kulturminister.

I stedet sender han et innlegg der han, som et av få mennesker i dette landet, uttrykker fortsatt tillitt til styrelederen. I stedet for å sende tydelige politiske signaler om de bekymringsverdige forholdene ved museet vårt, kaster han bort tida på et angrep på motivene bak kritikken til ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap). Det må nesten være sånn at Raja skrev innlegget før brevet fra de ansatte kom ham i hende? Man må nesten la tvilen komme han til gode.

Som regel er rasisme og antisamiske holdninger noe de aller fleste folkevalgte raskt tar sterk avstand fra. Jeg regner med at Raja virkelig tar Nordnorsk Kunstmuseums ansatte på alvor og snart viser at han har et ydmykt øre til bakken. Det er tross alt departementet som har valgt flere medlemmer i det sittende styret. Dermed er ikke departementets politiske ledelse uten ansvar, selv med armlengdes avstand.

Raja burde også hatt et øre til bakken og forhørt seg med sine egne partifeller om de nordnorske politiske forholdene. Allerede i desember advarte hans kollega, og Venstres representant i kommunestyret i Tromsø, Morten Skandfer, om det vi er vitner til nå. Han etterlyste større skepsis til hvordan prosessen i Nordland ble kjørt og etterlyste mer opplyst debatt med større kunstfaglig grunnlag.

Som Skandfer selv skrev i et innlegg i iTromsø: «I denne saken må museets og ikke Nordlands opplevde behov veie tyngst.»

Med Nordlands opplevde behov menes formodentlig at byen Bodø per nå ikke har et kunstmuseum som kan underbygge statusen som Europeisk kulturhovedstad i 2024. Og at Nordnorsk kunstmuseum ønskes brukt til å fylle det gapet.

Det er fristende å gjøre seg døv og stum når ansatte, tidligere styrerepresentanter, kunstnere, kunstnerforbund, media og opposisjonspolitikere tuter deg ørene fulle av bekymringer angående styret og prosesser vedrørende utvidelsen av museet. Men man burde kanskje høre litt på sine partifeller som kjenner landsdelen og som da allerede i desember nærmest advarte mot politiserte fronter i denne saken? Wilhelmsens ord er nesten et ekko av Skandfers argumenter.

Raja skriver at museumsmeldinga ikke er enten eller, men både og. Det blir penger for både oppgradering i Tromsø og nytt museum i Bodø. Og det er strålende nyheter. Nordnorske kunstnere fortjener flere visningssteder, de imponerer både nasjonalt og internasjonalt.

Men man kan ikke få i pose og sekk i en landsdel der det har tatt mange tiår å bygge opp god fagkompetanse i Tromsø. Den kompetansen vil måtte spres tynt for å få etablert en egen avdeling i Bodø innen våren 2022. Og den kompetansen har ikke tillitt til eget styre.

Uansett så ser det ut som Abid Q. Raja har abdisert fra sitt ansvar for Nordnorsk Kunstmuseum, dets ansatte og kunstnere i landsdelen. I mars 2021 brukes all politisk tyngde på valgkamp.

Om ikke annet så har hele denne trasige saken fått mange i landsdelen til å skjønne betydningen av Nordnorsk Kunstmuseum. Vi og våre kunstnere har ikke råd til det tullet vi er vitne til nå.

Kommentarer til denne saken