Nesten ett år er passert siden våre "ansvarlige politikere og helseadministratorer" begynte nedstengningen av samfunnet. De siste ukene er det på nytt innført tiltak som resulterer i den samme lammelsen av nasjonen som vi med lettere forundring opplevde i mars for ett år siden. Når statsministeren i sin "markeringstale" snakker om "å være i dyp sorg" over de 632 eldre som har dødd med covid-19 så kan det i beste fall - utover det politisk korrekte å si - karakteriseres som en trist vulgarisering av liv og død, samtidig som det viser at hun ikke forstår hva det er som har skjedd i landet - på kloden - det siste året!

Til covid-vaksinefakta: Etter at over 300 000 nordboere er blitt vaksinert er det registrert over tusen alvorlige bivirkninger samt over 100 vaksinerelaterte dødsfall! Sett i relasjon til svine-vaksineringen i 2009 med 2.2 millioner vaksinerte (av FHIs Preben Aavidtsland kalt en skandale) - så ligger vi bivirkningsmessig godt over (med Aavidsland fremdeles med ei hand på roret). Men siden disse dødsfalla er det man kan kalle "offentlig godkjente" så blir de selvsagt ikke viet særlig oppmerksomhet verken fra ansvarlige helsemyndigheter - eller av media (!). At vaksinene som distribueres er blitt til ved mishandling og drap av dyr i laboratorier (en historisk del-årsak til pandemien) samt i mange tilfeller inneholder cellestoff/dna fra dyr og aborter, burde ikke gjøre preparatene mere tiltrekkende å bruke.

Når det messes fra ansvarlig hold (skole-legestyrte FHI, Legemiddelverk, Helsedirektorat) omkring trygge vaksiner og riktig medikamentbruk mht forebygging og behandling av sykdom, så er det et bedrag. Det er bare å sjekke vedlegget som medfølger ethvert "lege-middel" - også vaksiner - med fokus på det som står under "bivirkninger" og "kontraindikasjoner". Når man i tillegg vet at de bivirkninger som er listet kun representerer en brøkdel av potensialet (forskjellen mellom laboratorie/kliniske forsøk av et gitt medikament opp mot de reelle konsekvensene av pasienteners bruk) - så må man jo forstå at det snakk om en tikkende bombe! Vel; bomben tikker ikke lenger - den har forlengst detonert!

Som praktiserende homøopat i snart 30 år har man jevnlig advart om langtidskonsekvensene av den måten det etablerte helseregimet bedriver forebygging og behandling på. For å unngå den vanlige misforståelsen: Den skolemedisinske legeutdannelsen ved våre universiteter er biologisk mekanisk basert og gir i beste fall ekspertise innen kroppens anatomi og fysiologi som kompetanse til å jobbe innen akutt- og skade-medisin; kirurgi. Sykdommer; deres etiologi, forebygging og behandling - enten det dreier seg om symptomer som manifesterer seg på det psykiske eller somatiske plan (virus-relatert eller ei) representerer selvsagt et helt annet fagområde. Til sammenligning like forskjellig som smedens fra bakerens noe vi grelt og utilslørt kan se konsekvensene av innen psykiatrien!

Likevel så fortsetter de fleste av oss å underkaste seg og rettferdiggjøre den etablerte legevitenskapens kontinuerlige mistak. Det må være fordi skolemedisinerne har tilranet seg monopol på å definere og behandle sykdom, samt i tillegg sitter med allmakt til å ignorere eller nedvurdere alle gode og effektive alternativ-terapeutiske metoder. Det positive aspektet i denne prøvelsens tid ved situasjonen sett fra en homøopats ståsted er at for første gang så kan man åpent oppleve sterke motstemmer også innen det etablerte helseregimet verden rundt. Stemmer som både er metodisk og tiltaksmessig dypt uenig i hvordan etablissementet (WHO globalt og FHI nasjonalt) håndterer pandemien. Prøv å lytte til disse om du har problemer med å forholde deg til... som en homøopat ser det.

Kan vi ellers for resten av den føljetongen vi er inne i slippe å få høre at "vi har ingen å miste"? Kan vi la de slitne eldre få lov til å dø på en anstendig måte om det er det de ønsker (med eller uten virus - og uten at det blir slått stort opp i media?). For de som fortsatt besitter livsgnist, har en nedsatt immuntilstand, eller en definert organisk svakhet så eksisterer det altså - tro det eller ei - kvalifisert alternativterapeutisk hjelp å få.

Å tro at vi kan vende tilbake til en slags "normalen" er og blir naivt. Det samfunnet som mange av oss virkelig var glade og stolte over å tilhøre er forlengst avgådd ved døden (ikke covid-19 relatert altså) .... noe som burde fremtvinge reell sorg. Det er en syk tid - men et enda sykere samfunn som ikke får noe tilfriskningshjelp ved de tiltak som våre politikere og ikke minst det etablerte helseregimet kommer med - siden de representerer en vesentlig del av "sykdommen".