Mandag 13. september får vi vite om de neste årene skal handle om å reversere strukturer eller om vi heller skal bruke den nære fremtid på å skape mer og inkludere fler.

I åtte år har rød-grønne politikere gjort det til en sport å snakke om hvor vanskelig og urettferdig alt er her oppe i nord. Om potensielle tilflyttere legger denne historiefortellingen til grunn, skjønner jeg godt at de tenker seg om to ganger før de tar flyttelasset nordover. Her er det uendelig langt imellom folket og makten, sier de. Det snakkes om åtte tapte år. Om sentralisering og økonomisk armod. Glasset er alltid halvtomt. Særlig Senterpartiet har rendyrket øvelsen å dyrke misnøye. Det er aldri så galt at det ikke kan bli verre.

Senterpartiet vil reversere en rekke reformer. Regionreformen, høyere utdannings reform, kommunereformen, politireformen, jernbanereformen, taxireformen, strukturer i forsvaret, EØS-avtalen, ACER, flytting av NRK og Ullevål sykehus. For å nevne noe. Samtidig skal man finne store summer til Nord-Norge bane, fylkesveier, bønder, forsvar, billigere flybilletter og mye, mye mer. Alle reformer den sittende regjering har gjennomført har Senterpartiet vært imot og vil reversere. Det står ikke til troende. Politikk handler om å prioritere. Å si at man vil ta pengene fra nytt regjeringskvartal for å betale valgløftene blir bare tøvete.

De rød-grønne har en uttrykt felles målsetting om å reversere regionreformen i Troms og Finnmark. Hvordan de har tenkt å gjøre dette er veldig uklart. Som i alle andre reverseringsspørsmål koker det ned til motstand mot sittende regjering uten at noen nye ideer og visjoner lanseres. Med få dager igjen til valget er jeg veldig overrasket over at ikke partiene har kommet med noen avklaringer hvordan de ser for seg dette gjort i praksis. Årsaken er kanskje at de ikke vet det selv og derfor ikke kan svare.

Alle partier snakker om de store mulighetene i nord og viktigheten av en tydelig nordområdepolitikk. Jeg kan ikke se en eneste positiv effekt med å bruke tid og store ressurser på en slik «rykk tilbake til start» strategi for å løse morgendagens utfordringer.

Senterpartiet har viklet seg inn i en retorikk som stort sett handler om at alt var bedre før. Næringslivet har heldigvis ikke lagt seg på samme defensive linje. Før pandemien traff oss, var det vekst i de fleste bransjer. Nå gjelder det å komme tilbake til der vi var før Corona. Ikke før 2013. Og i det videre fokusere på konkrete løsninger på de reelle utfordringene vi står ovenfor med fraflytting, tilgang på arbeidskraft og veien gjennom det grønne skifte.

Godt valg!