Målselvordfører Bengt-Magne Luneng (Sp) spekulerer i et innlegg i Nordnorsk debatt om termineringen av NH-90 kontrakten er et rent økonomisk anliggende, der han også spør og antyder at strategiske vurderinger ikke er hensyntatt.

Mens Lunengs behovsbeskrivelse er riktig, er det likevel merkverdig at senterpartiordføreren retter alt skyts mot embetsverket, og lar forsvarsministeren gå fri. I en rapport bestilt av forrige senterpartiminister i februar år, har Forsvarsmateriell (FMA), Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Forsvaret anbefalt terminering av kontrakten, og det er tydeligvis dette som faller ordføreren tungt for brystet.

10. juni 2022 kunngjorde forsvarsminister Gram at regjeringen sier opp kontrakten med NH Industries med tilbakevirkende kraft, og krever tilbake de 5 milliarder kroner Norge har betalt. Dette drøye tre måneder etter vi fikk en ny krig i Europa.

Man må jo tro at Gram, ikke minst i egenskap av å være forsvarsminister, var klar over at det var krig i nabolaget på det tidspunktet kontrakten ble sagt opp, og at aggressoren er vår nærmeste nabo i nordøst.

Det er regjeringen som bestemmer, og det er således for enkelt å skylde på embetsverket. Forsvarsminister Gram bør av strategiske hensyn i dag - så vel som den 10. juni- reaktivere NH90-kontrakten. Det vil styrke overvåkning og suverenitetshevdelse i regi av Kystvakten og Marinen.