Likevel er det akkurat det to regjeringer og et samlet Storting har gått inn for.

Nå er ikke tilliten til våre politikere akkurat på topp for tiden, men likevel. Snakk om å bruke skattebetalernes penger der de skaper null ekstra verdi for nasjonen!

Slik omtrent er historien om flyttingen av flystripa i Bodø, fortalt fra Tromsø. Og nå også fra Trondheim.

I Nordnorsk Debatt denne uken gjentar avisa Nidaros´ politiske redaktør Snorre Valen påstanden. Han hevder at skattebetalerne og norske flypassasjerer pålegges store, ekstra kostnader for at Bodø kommune skal få gleden av å "drive byutvikling på statens regning".

Det er kanskje en tilfeldighet, men kommentaren kom bare dager etter at de politiske kommentorene i Nordlys og Nidaros spiste middag sammen på Mathallen i Tromsø.

En svært koselig middag, om man skal tro Facebook-oppdateringen.

Nå vet ikke jeg hva man snakket om der, men dersom Valen benytte anledningen til å spørre om flyplassprosjektet i Bodø burde han nok behandlet svaret med samme skepsis som om han hadde spurt Siv Jensen om hva som er konsekvensene av SVs politikk.

Nå er det for så vidt intet nytt i denne saken at Bodø havner i skvis mellom Tromsø og Trøndelag.

I forkant av flyttingen av hovedflybasen allierte Trønderbenken og Tromsbenken på Stortinget seg. Det sikret Ørland flybasen, og Indre-Troms en fortsatt sterk, militær tilstedeværelse.

Dette vet Valen alt om, som trøndersk medlem av utenriks- og forsvarskomiteen den gang var han en sterk pådriver for Ørland.

Det er helt legitimt, og Bodø har ingen andre enn seg selv å takke for at man ikke nådde opp i dette politiske spillet.

Uansett kostet flyttingen Bodø flere tusen arbeidsplasser, om man også tar med ringvirkningene. Det skaper gjerne et behov for kompenserende tiltak.

Det skjedde senest i år etter at Andøya også mistet sin flybase. Først kom det 365 millioner til romfartssenteret, deretter 250 millioner til et næringsfond.

Tar man bort den milliarden Bodø selv skal bidra med og regner inn de to kommunenes ulike folketall er dette omtrent det samme pr innbygger som Bodø får av "skattebetalernes penger" for å flytte flystripa.

Man kan godt mene at denne type kompensasjon for tapte lokaliseringsstrider, eller tap av statlige arbeidsplasser er feil bruk av statlige midler, men i så fall er det jo ikke Bodøs grådighet som er problemet.

For dette har staten drevet med siden 50-tallet, som ledd i en aktiv næringspolitikk for å sikre utvikling over hele landet.

Da gjenstår påstanden om at pengene ikke går til noe som har effekt ut over Bodø.

Valen sier det slik: "Litt mer uklart er det hvilke positive ringvirkninger (dette) vil kunne få for den øvrige befolkningen i landsdelen, for ikke å snakke om landet for øvrig".

Da er vi tilbake til hvorfor to regjeringer og et samlet Storting har stilt seg bak prosjektet.

Det skyldes ikke - slik Valen og hans inspirasjonskilder i Tromsø antyder - at de vil gi Bodø kommune muligheten til å leke "byutvikling på statens regning.

Det skyldes at de - for å sitere statsminister Jonas Gahr Støre - anser dette som "Norges kanskje mest spennende byutviklingsprosjekt».

Støre har sammenlignet "Ny by-ny flyplass" med utviklingen i byer som Atlanta og Barcelona, der den første har fire ganger større utslipp av CO2 enn den andre.

De er omtrent like store, men Barcelona er mye mer kompakt. Det er en slik kompakt byløsning man vil utvikle i Bodø gjennom grønn byplanlegging og grønn teknologi, påpekte Støre.

Det skaper et prosjekt hele verden kan lære av når det gjelder byutvikling, har Støre også sagt. Samtidig som norske teknologiske miljøer får en mulighet til å bli verdensledende på feltet, noe som gjør dette til et nasjonalt prosjekt. Igjen ifølge landets statsminister.

Man kan godt mene at dette er naivt og optimistisk, men å underslå det og hevde at dette prosjekt kun handler om å flytte en flystripe 900 meter er direkte retorisk uredelig.

Jeg har alltid trivdes godt i Tromsø og maten der er ekstremt god. Men neste gang Snorre Valen vil oppdatere seg på Bodøs framtid i en nasjonal sammenheng bør han heller stoppe litt lengre sør.

Vi har kanskje ikke like god mat som i Tromsø, men litt større innsikt i bakgrunnen til Norges kanskje mest spennende byutviklingsprosjekt. Igjen for å sitere vår statsminister.