Statistisk sentralbyrå har vært omdiskutert for sin oversikt som har skapt inntrykk av at SSB rangerer Tromsø som en mindre by enn Bodø, til tross for at avstanden i folketall mellom byene nærmer seg 30.000 innbyggere.

Det er ikke uten betydning at statistikk forvrenger fakta på denne måten. Vi må stole på at offentligheten forholder seg til korrekt statistikk.

Vi noterer oss at sjefen for Statistisk Sentralbyrå, Geir Axelsen, i et innlegg i Nordnorsk Debatt slår fast at statistikk ikke er hugget i stein. Han sier at ikke er gitt at den nåværende metoden SSB bruker for å fastslå byenes størrelse, er den beste.

Les også

Hvem er størst?

Metoder og forutsetninger kan utvikles og endres, skriver Axelsen. Det er nettopp det SSB bør gjøre med sin misvisende statistikk over tettsteder i Norge.

SSB har et pedagogisk problem som de må løse. Forestillingen om at Tromsøya, Tromsdalen og Kvaløysletta ikke henger sammen i samme by fordi to bruer forhindrer sammenhengende bebyggelse, strider fundamentalt mot lokal virkelighet.

Og det kan faktisk være farlig når statistikk mister tillit, eller oppleves som virkelighetsfjern.

Problemet er at den autoriteten man ofte forbinder med SSBs statistikk, kan misbrukes aktivt i den offentlige debatten. Det kan dermed bli et grunnlag for politiske beslutninger.

Les også

SSBs håpløse bystatistikk kan påvirke politikken

Vi ser blant annet hvor sterk motstanden er mot en byvekstavtale for Tromsø, både blant byråkrater og politikere i statlige organer. De som motsetter seg større og mer forpliktende statlig finansiering av bærekraftig byvekst i Nord-Norges største by, vil kunne finne argumenter i SSBs feilaktige måte å leke med tall på.

Å gjøre Tromsø mindre er alt annet enn en ufarlig skrivebordsøvelse. Den kan få konsekvenser. Det siste Nord-Norge trenger i en tid der nettopp byene er et vern mot fraflytting, er nemlig at SSB bidrar til å sementere helt gale premisser. Dette må SSB ta på alvor, og Axelsens innrømmelser er en lovende start.

Det er bra at institusjonen sier ja til invitasjonen fra ordfører Gunnar Wilhelmsen. Vi håper resultatet blir at SSB justerer sin praksis.