I Norge har man rett på å stemme, også hjemmefra. Til tross for dette har mange eldre i år følt seg innelukket, bortgjemt og avglemt under årets stortingsvalg. Manglende informasjon i posten er årsaken for folk som ikke har rutine for å delta i den digitale kommunikasjon.

Hild Margrete Thoresen fra Tromsø på 97 år er en høyst oppgående og samfunnsengasjert dame som ikke fikk stemt for første gang siden hun fylte 18 år. Informasjonen nådde henne ikke om hvordan hun kunne få stemt hjemmefra. Hun er pleietrengende og det var ikke mulig for hjemmesykepleien å få båret henne til stemmelokalene.

Informasjonen om hvordan hun kunne få stemt hjemmefra ligger ifølge valgansvarlig Malene Uvsløkk tilgjengelig på Tromsø kommunes hjemmeside. For å få stemt hjemmefra måtte hun først inn på kommunenes hjemmeside, dernest ringe et nummer og stemme før 10. september.

Denne informasjonen fikk altså ikke den politisk engasjerte 97 åringen tak i. «Trasig» er kommentaren fra Uvsløkk.

Norges eldreombud Bente Lund Jacobsen sier til NRK Troms 14. september at denne utviklingen er noe de har fryktet. Hun sier i sakens anledning at; «Vi frykter jo at kommunene blir så digitale at enkelte eldre faller utenfor, rett og slett». Totalt er det over 1,2 millioner nordmenn i aldersgruppen over 60 år. Av dem er det 480 000 som er definert som ikke-digitale.

Regjeringens digitaliseringsminister Hofstad Helleland (H) svarer kvikt i Asker og Bærums Budstikke 4.okt at ingen skal tvinges til å være digitale og bedyrer at dette er noe regjeringen tar på det største alvor.

Hold nå litt an! Ifølge statistisk sentralbyrå har ca 25% av den voksne befolkningen såkalt lav digital kompetanse (Lundberg og Syltevik «Nav og ny kanalstrategi). Dette er av den voksne befolkningen. Ikke bare de eldste! Ifølge Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er det ca 130 000 innbyggere som ikke bruker IT og digitale tjenester. Allikevel blir altså ikke kritisk viktig informasjon engang sendt i posten til de aller eldste. Dette er skammelig!

For å reservere seg mot digital kommunikasjon fra hele offentlig sektor, må du nemlig logge deg på digitalt og reservere deg med noen tastetrykk før du har oppnådd ditt ønskede formål! Kan det virkelig være mulig?

Regjeringens kanastrategi slik som vi blant annet kjenner det fra Nav skulle bety at en bruker digitale løsninger for de som takler det samtidig som andre gir informasjon gjennom post eller personlig kontakt. Gjør man det her Hofstad Helleland?

Majoriteten av det norske folk benytter digitale tjenester og har IT-kompetanse, utstyr og kapasitet til dette. Det er vi i Senterpartiet svært glad for. Men de som ikke har, må fortsatt inkluderes. De som har levd lengst må også kunne få stemme.

Digitale tjenester og økt fokus på digital samhandling fritar derfor ikke det offentlige for plikter i forhold til de som ikke kan eller har mulighet for slik kommunikasjon. Det offentlige må praktisere befolkningens plikter og rettigheter i alle sammenhenger. Vi må være en inkluderende stat. Ikke en som skiller og separerer med få tastetrykk.

Vi må opprettholde og styrke tilliten mellom det offentlige og befolkningen. Vi må være observante og forstå rekkevidden av hva digitalt utenfor skap kan medføre.

Å bruke sin stemmerett er ens privilegium i et åpent og tilgjengelig demokrati! Slik skal det fortsatt være! Ved kommende kommunevalg når Hild Margrete Thoresen er 99 år må dette være i orden med en ny regjering!